JT0J0SU

LluísJornetJovés

lluisjj@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting