Títol d' Expert/a Universitari/a en Atenció a la diversitat en entorns educatius

Título de Experto/a Universitario/ria en Atención a la Diversidad en Entornos Educativos

On-line Application
Credits 18 ECTS
CoordinationDr . Jesús Valero-Garcia
masters-i-postgraus-url_P82

Títol d' Expert/a Universitaria/ària en Atenció a la diversitat en entorns educatius

Cada vegada són més les escoles que estan donant una resposta al més adequada possible al repte de la diversitat educativa aplicant projectes innovadors que promouen l’èxit escolar de tot l’alumnat. Tanmateix, són molts els mestres i els professionals interessats per l’atenció educativa als infants amb necessitats educatives específiques que reclamen una formació major i més específica sobre com abordar l’atenció a la diversitat als seus centres.
Per aquest motiu, es fa necessària una formació avançada i actualitzada que faciliti instruments per a l’anàlisi de totes aquelles situacions relacionades amb la diversitat educativa a l’escola i, al mateix temps, que ajudi a construir entorns educatius on tot l’alumnat pugui aprendre, independentment de quines siguin les seves capacitats.

Destinataris

Mestres, psicòlegs, logopedes i psicopedagogs que actualment estan treballant amb alumnat que presenta discapacitat intel·lectual, motriu, TEA, discapacitat sensorial o trastorns d’aprenentatge, i que desitgen actualitzar els seus coneixements en aquestes àrees.

Expert en atenció a la diversitat