PA0S0ZL

Miguel AngelPellicenaSánchez

miquelangelps@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Logopèdia

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans