BE0T0LC

Maria CarmeBoquéTorremorell

mariacarmebt@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1