CS0R0ZU

LluísCumellasRuíz

lluiscr@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)