CS0R0SS

JosepCamposRius

josepcr@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Gestió Esportiva

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)