WF0X0XF

Ursula FrancesWolf

ursulafrancesw@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Grau en Relacions Internacionals

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Grau en Comunicació Audiovisual

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting