MA0M0ED

JuditMataMonforte

juditmm1@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Diploma de Especialización Universitaria en Comunicación y Marketing de Acción Social.ACSO-1

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting