Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Càtedra Ramon Llull

La Càtedra Ramon Llull es va fundar el 1994 per esdevenir un instrument i espai comú per a les facultats Blanquerna. La Càtedra pren com a bases fonamentals la perspectiva humanística i integradora, compromesa i trascendent de l'escala de l'enteniment de Ramon Llull, autor de Blanquerna. S'estructura en quatre àmbits principals: àmbit acadèmic, àmbit de Pastoral, àmbit solidari i de cooperació i àmbit de la identitat i missió.

Àmbit acadèmic

Ars Brevis
És una publicació anual interdisciplinària que recull les aportacions de professors universitaris en els camps de l'antropologia, l'ètica, i la filosofia.

L'objectiu d’aquest anuari és donar a conèixer la recerca en el camp del pensament des d'un punt de vista interdisciplinari i global, amb un caràcter eminentment pedagògic, al servei de l'educand. El to de l'anuari, articulat en tres seccions (estudis, monogràfic i recensions) és acadèmic i científic, però també s'hi inclouen textos que cerquen una alta divulgació del pensament.

La revista té un Consell de Redacció i un Consell Assessor internacionals, i tots els manuscrits són sotmesos a un sistema d'avaluació. El Consell de Redacció manté oberta la recepció d'articles i recensions de llibres per als següents números de l'anuari. El procediment de recepció i avaluació es pot trobar a la Guia per a col·laboradors.

Ars Brevis

Àmbit de Pastoral

Àrea de Pastoral
A banda de les activitats que du a terme la Càtedra Ramon Llull, a les tres facultats Blanquerna, hi ha espais de reflexió aïllats de l'enrenou dedicats a la celebració de la Fe o l'animació cultural i religiosa. També s'ofereix atenció personalitzada i informació de la vida eclesial a tots els alumnes que ho desitgin. Hi ha un seguit de grups de pastoral que promouen activitats en aquest sentit i als quals es poden unir estudiants, professors i personal.

Grup "Ser i saber"

Està format per un grup d’estudiants que volen aprofundir en l’ésser, en la seva existència i connectar el coneixement amb la vida a través del diàleg, la reflexió i l’escolta. S'hi fan sessions específiques sobre temes com l'amor, la mort, el mal, l'espiritualitat o la naturalesa humana.

Encontres Universitat i Evangeli

Es tracta d'un espai de reflexió, descoberta, diàleg i intercanvi en grup per analitzar les possibles semblances i interpel·lacions entre l’experiència universitària i l’Evangeli. El grup es reuneix en 6 ocasions de manera virtual, i en 2 de forma presencial.

Fake news o Bona notícia? Taller de lectura de l'Evangeli

Aquest grup es reuneix en set sessions presencials i participatives per redescobrir la Bona Notícia de Jesús de la mà de l'evangelista Marc. Se centra en la lectura des de la realitat dels joves, la universitat i la situació del món contemporani.

Espai de silenci

Respira, calma’t, estigues atent, observa, permet, afluixa, confia, desbloqueja, silencia, contempla. Dedica temps a contemplar amb més claredat allò que es mou en l’interior més íntim i personal. Un temps per romandre en la percepció, en l’escolta, en la quietud, en silenci.

Celebració de l'Eucaristia

Tant la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals com la de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport compten amb una capella en la qual se celebren Eucaristies a les 14.15h i a les 14.10h, respectivament. La durada de la celebració és de mitja hora.

Àmbit solidari i de cooperació

Acció solidària
És un complement a la formació i/o ocupació professional, que respon als ideals educatius de Blanquerna: la solidaritat, la llibertat-responsabilitat, la dignitat humana i la voluntat de servei. Es tracta d'una acció social basada en el voluntariat, expressada en una pluralitat de formes i modalitats, que permet desenvolupar les inquietuds altruistes i de servei entre els qui participen.

Es promou la col·laboració i la participació voluntària en els diferents projectes d'intervenció en el Tercer i Quart Món. També s'impulsen grups universitaris de recerca, adhesió a campanyes de solidaritat puntuals i s'organitzen jornades de formació.

Acció Solidària voluntariat

Àmbit de la identitat i missió

Comissió per a la Identitat i Missió
El mes d'abril de 2021 el Patronat de la Fundació Blanquerna va crear la Comissió per a la Identitat i Missió per analitzar, prioritzar i avaluar les diverses accions i activitats dels eixos o àmbits de la Càtedra Ramon Llull i desenvolupar un espai de reflexió interna i de propostes. L'objectiu és vetllar pel desplegament i referència de l'Ideari en la quotidianitat considerant tres contextos prioritaris -cultural, universitari i eclesial- per afavorir la seva integració en el nou Pla estratègic. La Comissió està vinculada a estaments i agents de la institució: Patronat de la Fundació Blanquerna; Consell de direcció; Equip de pastoralistes i instàncies de la Diòcesi de Barcelona. El Dr. Andreu Ibarz, comissionat per a la Identitat i Missió, assumeix la responsabilitat de dirigir, orientar i animar de manera transversal aquests àmbits amb una clara orientació pastoral i educativa.

Àmbit acadèmic: Consell de redacció d'Ars Brevis

 • Director: Dr. Francesc Torralba
 • Consell de Redacció: Dr. Francesc-Xavier Marín, Dr. Antoni Nello i Dr. Miquel Tresserras
 • Secretaria: Sra. Maria Guerra

Àmbit de Pastoral: Àrea de Pastoral

 • Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport: Mn. Àngel Jesús Navarro Guareño i prof. Anna Eva Jarabo Fidalgo
 • Facultat de Ciències de la Salut: Dr. Jordi Sánchez Torrents
 • Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals: Mn. Juan Ramón La Parra i Dr. Jordi Sánchez Torrents

Àmbit solidari i de cooperació: Acció Solidària

 • Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport: Dr. Josep Sánchez Malagón
 • Facultat de Ciències de la Salut: Dr. Lluís Costa Tutusaus
 • Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals: Prof. Sandra Balsells Cubells

Àmbit de la identitat i missió: Comissió per a la Identitat i Missió

 • Comissionat per a la Identitat i Missió: Dr. Andreu Ibarz
 • Membres: Representats del Patronat de la Fundació Blanquerna, del Consell de direcció, de l'Equip de pastoralistes i d'instàncies de la Diòcesi de Barcelona
logo

Excel·lència és futur