Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES)

recerca

Projectes en curs finançats coordinats per membres del grup

1) Títol del projecte: “Mujeres, deporte y dictadura. La memoria oral de las mujeres deportistas bajo el Franquismo (1939-1975)”. Entitat que subvenciona: Consejo Superior de Deportes (2010-2011). IP (investigador Principal): Xavier Pujadas. Projecte de la Xarxa REHMUD (Red Española de Historia de Mujeres y Deporte) coordinada pel GRIES i amb la participació de: Universitat de València, Universidad del País Vasco, Universidad de Zaragoza, Universidad de Sevilla, Universidad de Oviedo.

2) Títol del projecte: “Anàlisi de sistemes d’avaluació de projectes d’integració social a través de l’esport”. Entitat que subvenciona: FPCEE Blanquerna (2010). IP (investigador principal): Ricardo Sánchez i Jaume Bantulà.

3) Títol del projecte: “Esport, espai i construcció social del territori. Evolució i transformació dels usos esportius en el món urbà en la Catalunya Contemporània”. Entitat que subvenciona: FPCEE Blanquerna. IP (investigador principal): Ricardo Sánchez.

4) Títol del projecte: “La implementació de l’Aprenentatge Integral de continguts i Llengua estrangera en contextos universitaris. Observació i documentació de bones pràctiques AICLE a graus EEES". Entitat que subvenciona: AGAUR- Agència de gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. IP (Investigador principal): Maria González Davies.

5) Títol del projecte: “Història de l’atletisme a Catalunya (1870-2010)”. Entitat que subvenciona: Federació Catalana d’atletisme. IP (Investigador principal): Xavier Pujadas Martí.

6) Títol del projecte: “El reto de la Educación Física en el Sahara”. Entitat que subvenciona: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR. IP (Investigador principal): Enric Maria Sebastiani Obrador.

7) Títol del projecte: “Estudi per a la dinamització dels circuits gimnàstics i lúdics per a la Gent Gran de Barcelona”. Entitat que subvenciona: Institut Barcelona Esports. IP (Investigador principal): Jaume Bantulà Janot.

8) Títol del projecte: “Champions Playground Project”. Entitat que subvenciona: Champions for Children Foundation. IP (Investigador principal): Caterina Gozzoli.