Grup de Recerca i Innovació sobre Esport i Societat (GRIES)

recerca

Direcció

Dr. Xavier Pujadas.

Coordinadora en formació Llic. Marta Moragas.

Investigadors

Àrea d’Història: Dr. Xavier Pujadas.

Àrea de Sociologia i Antropologia: Dr. Xavier Medina i Llic. Ricardo Sánchez.

Àrea de Turisme i Lleure: Dr. Jaume Bantulà i Dr. Sixte Abadia.

Àrea de Gestió i Territori: Dra. Sacra Morejón.

Àrea de Psicologia Social i Rendiment: Dra. Maria Mercè Rosich Vilaró i Dr. Bernat Buscà.

Àrea d’Educació: Dra. Sara Figueras i Dr. Enric M. Sebastiani.

Becari: Llic. Frederic Corderas.