Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC)

recerca

Serveis que ofereix el grup

Els serveis que ofereix el grup d'investigació PSITIC són principalment dos:

1. Formació en investigació de doctorands.

2. Serveis d'aplicada i transferència: a través de les unitats d'aplicada de la Funació Blanquerna Assistencial i de Serveis (FBAS), el grup colabora amb el Servei d'atenció a la familia i amb el Seveis d'atenció a l'escola.