Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC)

recerca

Projectes de recerca (2004 - actualitat)

Projectes finançats coordinats per membres del grup

1) Títol del projecte: "Evaluación del impacto de los factores familiares, comunitarios y pedagógicos de las trayectorias de “éxito” escolar de alumnos de secundaria en entornos de pobreza relativa" (referència EDU2012-39497-C04-01). Organisme Finançador: Ministerio de Economía y Competitividad (MNECO) (2013-2016)

2) Títol del projecte: "Impacte del capital social dels futurs mestres en el seu èxit acadèmic i professional". Estudi i propostes. Organisme Finançador: AGAUR (ARMIF) (2014-2015)

3) Títol del projecte: "La incorporació de la Classe Inversa (Flipped Classroom) com a model metodològic propi de l’era digital". Organisme Finançador: AGAUR (ARMIF) (2014-2016)

4) Títol del projecte: "La competència d'aprendre a aprendre. De la universitat a les aules de primària" (referència AGAUR EL087115).  Organisme Finançador: AGAUR (ARMIF) (2014-2015)

5) Títol del projecte: "La formació del compromís ètic del mestre en els estudis de Grau d’Educació –Infantil i Primària-: estudi etnogràfic i disseny d’un itinerari de formació transversal a la Universitat i als centres educatius de pràctiques". Organisme Finançador: AGAUR (ARMIF) (2013-2016)

6) Títol del projecte: "Programa CaixaProinfància. Model de promoció i desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social". Organisme Finançador: Obra Social “la Caixa” (2011-2016)

7) Títol del projecte: "Avaluació de resultats i d’impacte del Projecte Paidós – Projecte d’atenció integral i integrada a famílies amb infants en situació de pobresa i/o risc d’exclusió social". Organisme Finançador: Càritas Diocesana de Barcelona (2013-2015)

8) Títol del projecte: "ImPRovE: Poverty Reduction in Europe: Social Policy and Innovation" (referència: 290613). Organisme Finançador: Comissió Europea. FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY (2012-2016)

9) Títol del projecte: "Pilot project for the development of a common methodology on Reference Budgets" (referència: VC/2013/0554). Organisme Finançador: European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (2014-2015)

10) Títol del projecte: "NetEduProject (Educational Collaborative Network)". Organisme Finançador: URL

11) Títol del projecte: "Descripció i categorització dels errors conceptuals i procedimentals en conceptes bàsics de matemàtiques dels estudiants del grau en Educació Primària". Organisme Finançador: Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la URL (2015-2016)

12) Títol del projecte: "La contribució dels infants en les societats democràtiques. De la governança de l’escola a la governança del municipi i el país". Organisme Finançador: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals (2016)

13) Títol del projecte: "Com stàs? Projecte de recerca i prevenció entorn a l’estrés i la depressió per i amb joves". Organisme Finançador: Irsi Caixa. Obra Social La Caixa (2015-2016)

14) Títol del projecte: "Cultura de pau i educació. Un incís en les polítiques educatives" (referencia AGAUR R-ICIP 2014 2015). Organisme Finançador: AGAUR (2015-2016)

15) Títol del projecte: "Afectes i cognició en l’aprenentatge de les matemàtiques en els estudiants del grau en Educació Primària". Organisme Finançador: Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la URL (2014-2015)

16) Títol del projecte: "El capital social de la pràctica esportiva de les persones amb diversitat funcional". Organisme Finançador: Àrea de Qualitat i Vida de l’Ajuntament de Barcelona (2015)

17) Títol del projecte:" Anàlisi d’un model de lleure nocturn alternatiu per a joves i proposta de la seva viabilitat a la ciutat de Barcelona". Organisme Finançador: Àrea de Qualitat i Vida de l’Ajuntament de Barcelona (2015)

18) Títol del projecte: "Els valors de la Masia". Organisme Finançador: F.C. Barcelona (2012-2015)

 

Col•laboracions:

1) Títol del projecte: "Redes sociales, género y construcción de la identidad (REDSOCS)". Organisme Finançador: Ministerio Educación, Cultura y Deporte (MECD)

2) Títol del projecte: "Collaboration, Innovation and Creativity – Means to RETAIN Teachers in Schools". Organisme Finançador: Life Long Learning Programme (2014-2016)

3) Títol del projecte: "Estudi per a l'avaluació diagnòstica de les competències matemàtiques dels estudiants del grau d'Educació Primària i proposta d'actuació (Univ. Autónoma)". Organisme Finançador: AGAUR (ARMIF) (2014-2015)

4) Títol del projecte: "Evaluación del impacto de los proyectos de mediación escolar en la mejora de la convivencia en los centros educativos" (GV2013/150). Organisme Finançador: Ajudes per a la realització de projectes I+D. Generalitat Valenciana (2015-2016)

5) Títol del projecte: "Evaluación de la mejora de la convivencia en los centros educativos a partir de la implantación de los proyectos de mediación escolar en el ámbito estatal" (GV/2015/048). Organisme Finançador: Ajudes per a la realització de projectes I+D. Generalitat Valenciana (2014-2015)