Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge, lectura i escriptura (SINTE-Lest)

recerca

Serveis que ofereix el grup

 • Actualització bibliogràfica al voltant de la temàtica i les línies de recerca del grup.

Formació universitària:

 • Realitza regularment seminaris específics de recerca a les quatre universitats participants a SINTE amb invitats nacionals i internacionals.
 • Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació.
 • Programa informàtic per al'anàlisi qualitativa de dades i l'anàlisi del contingut ATLAS.ti 5.2.

Formació per a institucions:

 • Cursos sobre estratègies d'aprenentatge en diferents entorns.
 • Cursos sobre lectura i escriptura eficients.
 • Cursos sobre escriptura epistèmica, científica o acadèmica.
 • Cursos sobre metodologies per atendre la diversitat en contextos educatius formals.
 • Cursos sobre avaluació formativa i formadora.
 • Cursos sobre assessorament psicopedagògic. Establiment d'un departament d'orientació, models d'assessorament, anàlisi de contextos, etc.
 • Seminari de reflexió sobre la pròpia pràctica amb grups de professors de diferents nivells educatius.