Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge, lectura i escriptura (SINTE-Lest)

recerca

Projectes de recerca (2004 - actualitat)

Projectes finançats coordinats per membres del grup

1) Títol del projecte: " Aprendre a escriure textos acadèmics amb el suport de diferents recursos: tutories presencials i virtuals, wikis i fòrums”. Organisme finançador: FPCEE Blanquerna. Programa MQD. (2008-209).

2) Títol del projecte: "La identitat del professorat en acció i la seva repercussió en les modalitats d'interacció dins l'aula quan aquestes tenen funcions latents no desitjables". Organisme finançador: Generalitat de Catalunya (2007-2011).

3) Títol del projecte: "L’escriptura col·laborativa per aprendre filosofia a secundària". Organisme finançador: Generalitat de Catalunya (2006-2010).

4) Títol del projecte: "La construcció del coneixement professional del professor novell d'educació secundària: processos de guiatge i assessorament". Organisme finançador: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna - Universitat Ramon Llull. (2006-2008).

Participació en altres projectes finançats

1) Títol del projecte: "Collaboration Awareness Tool for CSCL (Euro-CAT-CSCL)”. Organisme finançador: VII Programa Marc-People Programm. Unió Europea. (2008-2011).

2) Títol del projecte: "El diseño de nuestras políticas públicas sobre orientación y apoyo a la escuela: análisis comparado en las comunidades autónomas". Organisme finançador: Centro de documentación e investigación educativa. CIDE. (2008-2010).

3) Títol del projecte:"Evaluación de las estrategias de cooperación y co-regulación en contextos educativos a través de tareas auténticas". Organisme finançador: Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. (2007-2010).

4) Títol del projecte: "Estratègies de lectura a partir de múltiples textos expositius per a estudiants de postgrau en educació". Organisme finançador: Universitat Autònoma de Tamaulipas, México a través del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP) (2006-2010).

5) Títol del projecte: "Renovación e innovación curricular para la formación inicial de Profesores de Educación General Básica con Mención". Organisme finançador: Mecesup- Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. (2007-2009).

6) Títol del projecte: "Estratègies d'escriptura durant la composició d'un text acadèmic. Un text exploratori amb estudiants de postgrau". Organisme finançador: Universitat Autònoma de Tamaulipas. Beca UAT (2006-2010).

Projectes no finançats

1) Títol del projecte: "La construcció del coneixement professional del professor novell d'educació secundària: processos de guiatge i assessorament". (2006-2009).

2) Títol del projecte: "L'argumentació i la construcció del coneixement en l'escenari educatiu universitari". (2006-2009).

3) Títol del projecte: "L'escriptura acadèmica en anglès com a llengua estrangera: estratègies i dificultats en la regulació del procés de composició d'articles de recerca". (2006-2009).