Seminari d'investigació interuniversitari d'estratègies d'ensenyament i aprenentatge, lectura i escriptura (SINTE-Lest)

recerca

Línies de treball de grup

  • Concepcions sobre l’escriptura acadèmica en diferents contextos a secundària i a la universitat.
  • L’ensenyament, l‘aprenentatge i l’ús d’estratègies de millora de la lectura i l’escriptura a secundària i a la universitat.
  • La regulació del procés de composició en L1 i en L2 en textos científics i acadèmics.
  • L’escriptura col·laborativa i les comunitats discursives com a eines per millorar l’aprenentatge de continguts específics.
  • La veu i la identitat en els textos acadèmics.
  • L’assessorament i la intervenció psicopedagògics.