Grup de Recerca en Comunicació i Salut (COMSAL)

recerca

SERVEIS QUE OFEREIX EL GRUP DE RECERCA COMSAL

Generals:

 • Direcció de projectes d'investigació en les línies del grup.
 • Planificació i desenvolupament de programes de formació per a organitzacions, centres educatius i empreses.
 • Disseny i realització de programes de formació en habilitats comunicacionals, entrevista clínica i estratègies per fomentar el canvi positiu en el comportament humà.
 • Assessorament d'organitzacions, empreses i institucions per a la creació i el seguiment de projectes orientats a la promoció de la salut mental i el desenvolupament humà (intel·ligència emocional, envelliment saludable, autorealització).
 • Assessorament d'organitzacions, empreses i institucions per a una gestió positiva dels seus professionals, especialment els que treballen en la relació d’ajuda (infermers/es, metges, entrenadors), tècnics d’esport, educadors, treballadors socials, psicòlegs, etc.): prevenció de riscos i de la síndrome d’esgotament professional, potenciació del compromís i el treball saludable.  
 • Assessorament i recerca en la promoció de la salut mental en persones i grups vulnerables: immigrants, refugiats, persones amb discapacitat.
 • Recerca en l'àmbit de la psicologia clínica i la psicologia social de la salut.
 • Recerca en l'àmbit de la neuropsicologia, l'envelliment i les demències.
 • Recerca en l'àmbit de l’activitat física i l’esport amb finalitats educatives i d’inclusió social.
 • Organització i participació en cursos i jornades relacionats amb les línies de recerca del grup.

 

Específics:

Línia clínica i salut:

 • Assessorament sobre programes de tractament desenvolupats en diversos trastorns clínics (esquizofrènia, primers episodis psicòtics, trastorns d’ansietat, depressió, trastorns de personalitat).
 • Assessorament de programes integrals per a la promoció de la salut des del punt de vista cognitiu, de gestió de les emocions i del comportament i el treball corporal.
 • Realització de projectes de formació i d’intervenció per augmentar la consciència plena i els valors humans des d’un treball experiencial.
 • Realització de projectes d’intervenció terapèutica mitjançat el treball en grup.

Línia neuropsicologia i salut:

 • Assessorament de programes orientats a la detecció precoç del deteriorament cognitiu en el procés d’envelliment.
 • Assessorament de programes per a la promoció de l’envelliment saludable.
 • Realització de projectes sobre qualitat de vida i benestar dels familiars cuidadors de persones afectades per malalties neurològiques.
 • Realització de projectes sobre els canvis neuropsicològics, emocionals i socials en el procés d’envelliment de persones amb síndrome de Down.
 • Assessorament de programes i realització de projectes sobre prematuritat i neurodesenvolupament.

Línia emoció i salut:

 • Assessorament a institucions i professionals que treballen en àmbits de la salut mental, l’educació, la justícia, el benestar social, l’atenció a poblacions vulnerables, envelliment saludable, etc. implicats en projectes d’intervenció que promouen el desenvolupament de la intel·ligència emocional.
 • Assessorament de projectes que promouen el desenvolupament de la intel·ligència emocional en diverses poblacions: infància, adolescència, adults, gent gran.
 • Assessorament de programes de formació que incloguin el desenvolupament de la intel·ligència emocional.

Línia Benestar, inclusió i salut:

 • Assessorament a institucions i a professionals que treballen en l’atenció primària (sistema sanitari), en els àmbits de l’educació formal i la no formal, en projectes orientats a promoure la salut des de la perspectiva biopsicosocial.
 • Assessorament de programes orientats a la promoció de la salut dels professionals i la prevenció de trastorns relacionats amb la feina i l’exercici professional (motivació, estrès, ansietat, síndrome d’esgotament professional, compromís).
 • Assessorament de programes orientats al foment de la inclusió social de nens i nenes, joves i adolescents en situació de risc a través de la pràctica de l’esport.
 • Assessorament a institucions i a professionals que treballen amb col·lectius vulnerables i en situació de risc d’exclusió en temes de promoció de la salut mental.