Grup de Recerca en Competència Interlingüística i Intercultural en l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Llengües (CILCEAL)

recerca

Projectes de recerca (2007 - actualitat)

Projectes finançats

2013-2014. Projecte I+D+i: “Diseño y experimentación de un modelo didáctico para el fomento de la competencia plurilingüe en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras”, ref. EDU2012-38452. Dra. Maria González Davies i Dra. Cristina Corcoll López. IP: Dra. Olga Esteve Ruescas, U. Pompeu Fabra.

2010-2012. “La implementació de l'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera en contextos universitaris. Observació i documentació de bones pràctiques AICLE a Graus EEES”. AGAUR_MQD (Millora de la Qualitat Docent), ref. 2010MQD00139. IP: Dr. Maria González Davies.

2010-2013. Projecte Comenius: TODDLER: "Towards Opportunities for Disadvantaged and Diverse Learners on the Early-childhood Road". Lifelong Learning Programme. IP: University of Stavanger (Norway). Dra. Cristina Corcoll López i Llic. Carme Flores Muxi.

2008-2009. “L’aprenentatge de l’anglès a l’Educació Física”. MQD (Millora de la Qualitat Docent). FPCEE Blanquerna, U. Ramon Llull. IP: Dra. Sara Figueras.

2007-2009. “Interlinguistic and Intercultural Competence in Language Teaching and Learning”. Ajuts de Suport a la Recerca, Universitat Ramon Llull. IP: Dr. Maria González Davies.