Grup de Recerca en Competència Interlingüística i Intercultural en l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Llengües (CILCEAL)

recerca

Serveis que ofereix el grup

1. Formació en recerca sobre adquisició de llengües i desenvolupament de la competència intercultural (llengua, traducció i literatura infantil i juvenil)

2. Formació professionalitzadora adreçada a:

  • Professorat d'anglès d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària
  • Professorat d’anglès d’Escoles d’Idiomes universitaris
  • Professorat de traducció
  • Professorat interessat en formar-se en modalitat AICLE en qualsevol nivell educatiu

3. Assessorament sobre:

  • El rol de la llengua materna, altres llengües i la traducció a l'aprenentatge d'una llengua estrangera/addicional
  • L’ús de la llengua materna (“heritage languages”) a l’espai de llengua estrangera com a factor d’integració social
  • La docència de l'anglès en modalitat AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera)
  • L’enfocament integrador plurilingüe d’ensenyament i aprenentatge de llengües
  • El rol de la literatura infantil i juvenil en el desenvolupament de la competència intercultural i l’aprenentatge d’una llengua estrangera/addicional
  • Didàctica de la traducció