Grup de Recerca en Competència Interlingüística i Intercultural en l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Llengües (CILCEAL)

recerca

Línies de treball del grup

  • El Paradigma Plurilingüe i Pluricultural en l’ensenyament i aprenentage de llengües: EIP (Enfocament Plurilingüe Integrador).
  • Incidència de la llengua materna, altres llengües i la traducció a l'ensenyament i aprenentatge d'una llengua estrangera.
  • Integració de continguts i llengua estrangera com a modalitat d'ensenyament i aprenentatge de diferents matèries (CLIL/AICLE).
  • L'aprenentatge de la llengua estrangera un context intercultural i plurilingüístic com a factor d'integració social.
  • La literatura infantil i juvenil com a eina d'ensenyament i aprenentatge per desenvolupar la competència intercultural.
  • Didàctica col•laborativa de la traducció.