Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF)

recerca

Projectes de recerca (2004 - actualitat)

Projectes en curs finançats

1) Títol del projecte: "La vida dels joves-adults de Barcelona: formació, treball i família. Una comparació transcultural amb Milà, Munich, Götteborg i Stockholm". Organisme finançador: FPCEE Blanquerna. (2007/2009).

2) Títol del projecte: "La vida dels joves de Barcelona: formació, treball i família. Una comparació transcultural amb Milà, Munich i Göteborg". Organisme finançador: Secretaria de Joventut. (2007-2008).

3) Títol del projecte: "Violència contra les dones: anàlisi de la situació psicològica i interpersonal d'un grup de dones maltractades". Organisme finançador: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Generalitat de Catalunya. (2006-2007).

4) Títol del projecte: "Unitat d'Atenció Especialitzada per a Dones Maltractades (UNADOM). Institut Universitari Vidal i Barraquer". Organisme finançador: Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya (2003-2007).