Grup de Recerca de Parella i Família (GRPF)

recerca

Línies de treball del grup

L'any 1998 l'Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna van firmar un acord per a què els seus dos grups de recerca que treballaven en el mateix àmbit, la Unitat de Recerca de Parella i Família i el Grup d'Estudis i Recerca de la Família, poguessin convergir en una sola unitat de recerca. Des d'aleshores el grup unitari sorgit d'aquell conveni, el Grup de Recerca en Parella i Família (GRPF), es va plantejar en el seu Pla Director aprofundir en les línies de recerca compartides, unir esforços amb altres grups de recerca catalans i de l'estat espanyol i finalment col·laborar amb altres grups de recerca d'àmbit internacional.

El grup està format per investigadors, amb una llarga trajectòria personal de recerca en temes de parella i família, que vénen de l'àmbit de la psicologia clínica, la psicologia social i la pedagogia, donant com a resultat un grup interdisciplinar. Tenint en compte la complexitat de l'abordatge del grup familiar, l'objectiu d'atenció preferent se centra en els aspectes emocionals i comunicatius de la família considerant-la com a primer espai maduratiu i educatiu dels seus membres. A partir d'aquí es pretén elaborar models d'intervenció tant preventius com terapèutics.

El grup s'organitza sistemàticament en subgrups al voltant de diferents línies de recerca com per exemple:

  • Qualitat de les relacions de parella (Marital quality)
  • Impacte del divorci
  • Violència familiar
  • Migració
  • Adopcions
  • Addiccions
  • Discapacitat
  • Impacte de les malalties cròniques de la família
  • Joves Adults (YAGISSP)
  • Avaluació de Programes de Prevenció