Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE)

recerca

Línies de treball del grup

- Salut i Activitat Física en Poblacions Específiques
- Nens i adolescents
- Gent Gran
- Malalties cròniques
- Neurogeriatria i pràctica basada en l’evidència

- Activitat Física Adaptada (AFA)
- AFA per a persones amb discapacitat intel·lectual
- AFA per a persones amb discapacitat física i sensorial
- AFA per a persones amb malaltia mental
- Dansa i Expressió Corporal: Benestar emocional en diferents poblacions.

- Comportament motor i cognitiu
- Genètica, Genòmica, Activitat Física, Esport i Exercici Físic

- Entrenament i rendiment esportiu
- La compaginació de la formació acadèmica amb l’Esport d’Alt Nivell
- Anàlisi del moviment
- Aplicació de programes de dansa en poblacions especials
- L’electromiografia de superfície com a eina d’anàlisi del control postural