Grup de Recerca en Competència Interlingüística i Intercultural en l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Llengües (CILCEAL)

recerca

Grup de Recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El grup de recerca en Competència Interlingüística i Intercultural en l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Llengües (CILCEAL) centra la seva recerca en: la incidència de la L1 i la traducció dins de l'E-A d'una llengua estrangera;la integració de continguts, llengua materna i llengua estrangera com a mètode d'ensenyament i aprenentatge de diferents matèries; l'aprenentatge de la LE en contextos multilingües; la literatura infantil i juvenil com a eina d'E-A per desenvolupar la competència intercultural; i la didàctica col·laborativa de la traducció.

 http://recerca.blanquerna.edu/plurilingual-translation-learning/

Responsable principal

Dra. Maria González Davies
e-mail: mariagd@blanquerna.edu

Currículum resumit

Mestra , especialitat: Llengües Estrangeres (Blanquerna, URL).
Doctora en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona.
Traductora professional, principalment en els àmbits de la traducció mèdica, pedagògica i literària.
Professora d'anglès i de traducció, i codirectora de la Secció d'Anglès a l'Escola d'Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona.
Professora de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic i Directora del seu Departament de Traducció.

Actualment, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna de la URL, on ha dirigit el Departament de Llengües Estrangeres i coordina el MA Oficial de Formació del Professorat de Secundària: Anglès.