Grup de Recerca en Competència Interlingüística i Intercultural en l'Ensenyament i l'Aprenentatge de les Llengües (CILCEAL)

recerca

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya 2017 SGR 1419

En aquest moment d’inflexió pel que fa a l’impuls de l’ensenyament de les llengües addicionals, d’una banda, i per la influència de les llengües i les cultures que conviuen a les aules, d’una altra, es fa necessària una recerca rigorosa. Així, el Grup de Recerca en Competència Interlingüística i Intercultural en l’Ensenyament i l’Aprenentatge de les Llengües (CILCEAL) centra la seva recerca en la incidència de les pràctiques plurilingües naturals (com ara la traducció, l’ús de les llengües maternes o el code-switching) tant sobre l’ensenyament i aprenentatge de llengües com sobre la construcció d’identitats, mitjançant un enfocament plurilingüe integrador (EPI). Aquesta línia s’enriqueix amb la seva recerca sobre l’agentivitat del professorat i de l’alumnat (changemakers), l’AICLE i el lideratge educatiu. Així mateix, explora l’ús informat de la literatura infantil i juvenil per desenvolupar la competència intercultural. Finalment, compta amb una trajectòria consolidada en l’àmbit de la didàctica col·laborativa i situada de la traducció.

Pàgina web del grup de recerca.

Investigadora principal

Dra. Maria González Davies
mariagd@blanquerna.edu

Currículum resumit

Mestra, especialitzada en Llengües Estrangeres (Blanquerna-URL). Doctora en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona. Traductora professional, principalment en els àmbits de la traducció mèdica, pedagògica i literària.

Professora d’anglès i de traducció, i codirectora de la Secció d’Anglès a l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona. Professora de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la Universitat de Vic i Directora del seu Departament de Traducció.

Acreditació de recerca avançada de l’AQU.

Actualment, professora titular de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la URL, on ha coordinat l’Àrea de Llengües Estrangeres i l’Àrea d’Educació Primària, i coordina el màster oficial de Formació del Professorat de Secundària: Anglès des del 2009.