recerca

Investigació i divulgació

A la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL la recerca es regeix pel Pla General de Recerca i Doctorat (PGRiD) que amb un caràcter bianual aprova l’Equip Directiu i que esdevé l’instrument bàsic per planificar, promoure, orientar i divulgar la recerca que es du a terme a la Facultat.
La Facultat treballa en la projecció social de la recerca, en la seva connexió amb els ensenyaments de postgrau i en la promoció de la realització de tesis doctorals, a través de la concessió de beques a estudiants de doctorat i d'ajuts al professorat per a la realització de les seves tesis.
Les finalitats que es fixa la Facultat en l’àmbit de la recerca són les següents:

  • Incrementar el nombre de grups de recerca reconeguts dins la convocatòria SGR.
  • Donar suport als grups de recerca per tal que puguin dur a terme els seus projectes, sobretot estimulant i facilitant la participació en les diferents convocatòries per a l’obtenció de fons de finançament i/o becaris.
  • Fomentar les polítiques de resultats de la recerca i de la seva divulgació, sobretot a través de publicacions en revistes indexades, així com també les comunicacions en congressos i d’altres.
  • Fomentar la col•laboració amb altres grups i institucions de recerca.
  • Promoure que el professorat pugui dur a terme accions intensives de recerca.

Àmbits de recerca

  • Àmbit de Psicologia
  • Àmbit de Ciències de l'Educació
  • Àmbit de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Contacte

Secretaria de Recerca
Montse Casanovas
T. 93 253 31 18
a/e: montsecr@blanquerna.url.edu