masters-i-postgraus-url

Crèdits: 18 ECTS
Durada: 1 semestre
Període de classes: octubre 2020 - gener 2021 
Dia d'inici: pendent de confirmar
Modalitat: presencial
Horari: de dilluns a divendres, de 9.00 h a 13.00 h, des de l’octubre de 2020 fins a mitjans de gener de 2021