masters-i-postgraus-url

En el cas que les restriccions de presencialitat a la universitat encara siguin vigents, el curs 20-21 s’impartirà, amb normalitat, en modalitat no presencial.