Durada 6 mesos
Crèdits 30 ECTS
CoordinacióMarta Cabré Cunill. Núria Nofrarias Espadamala
Preinscripció Tancada
masters-i-postgraus-url11-DEU-5013

El disseny de nous espais educatius permet la realització de projectes renovant i transformat espais existents tenint en compte el disseny centrat en les persones i intervenint des de tots els agents de la comunitat educativa. Co-crearem espais sota criteris de sostenibilitat. Projectes com els que es mostren de l’escola Voramar obra d’Arquitectura Genís Planelles premiada per la seva intervenció.