Durada 6 mesos
Crèdits 30 ECTS
CoordinacióMarta Cabré Cunill. Núria Nofrarias Espadamala
Preinscripció Tancada
masters-i-postgraus-url11-DEU-5013

1. Anàlisi de la realitat actual de l’escola. Metodologies, transformació i innovació en els espais (6 ECTS)

1.1. Antecedents i referents clau per entendre el present de l’escola 

1.2. Situació actual: què està passant a l’escola? Casos reals a escoles

1.3. Metodologies educatives relacionades amb els espais i bones pràctiques

1.4. Els grans reptes de futur: neurociència, innovació i noves tecnologies

1.5. I els mestres... què hem de fer, ara?

 

2. Fonaments de l’arquitectura escolar: l’espai com a element educatiu. Anàlisi i creació de l’espai. L’espai de l’aula dins i fora (6 ECTS)

2.1. Breu recorregut per la història de l’arquitectura i les metodologies escolars

2.2. Programa funcional de necessitats, metodologies educatives i perfil d’usuari. Treball de camp

2.3. Anàlisi i relació dels espais a l’escola: interiors i exteriors (direcció, orientació, àrees, recorreguts i zonificació). Espais flexibles, modulars, muntables i desmuntables 

2.4. Definidors de l’espai: materials, textures i mobiliari

2.5. Quan la il·luminació, el color i el so entren als espais i a les aules

 

3. La metodologia circular. Materials i mobiliari d’ús i en desús i la seva aplicació en els espais educatius (6 ECTS)

3.1. Economia circular des de l’aprenentatge 

3.2. Sostenibilitat en els espais educatius. Salut per als nostres alumnes i docents

3.3. Tipologia de materials: materials tradicionals & materials sostenibles

3.4. Mobiliari útil & mobiliari reutilitzat 

3.5. Estudis de casos. Aplicació pràctica

 

4. Antropometria i ergonomia de l’espai. Espais interiors, intermedis i exteriors (6 ECTS)

4.1. Antropometria i ergonomia. Diversitat a l’aula. Anàlisi de percentils

4.2. Aproximació i valoració de l’espai segons les dimensions humanes

4.3. Normativa per als centres educatius. Accessibilitat i barreres arquitectòniques.

4.4. Espais exteriors i patis de l’escola com a aula educativa 

4.5. Espais intermedis, extensió de l’aprenentatge

 

5. Creem espais educatius i centres escolars a través de la innovació (6 ECTS)

5.1. Metodologies de disseny d’espais: design thinking, disseny col·laboratiu i cocreació

5.2. Anàlisi de necessitats de l’escola, alumnes, docents i PAS

5.3. Disseny d’experiències: models d’espais i aules. Pràctiques i casos reals.

5.4. Posem en pràctica els nostres coneixements

5.5. Desenvolupament, tutorització i presentació de la pràctica final de diploma 

Al llarg dels mòduls, es faran pràctiques d’anàlisi i aplicació dels continguts de cada un dels apartats amb l’objectiu de generar material útil per al treball final del bloc 5.