Durada 6 mesos
Crèdits 30 ECTS
CoordinacióMarta Cabré Cunill. Núria Nofrarias Espadamala
Preinscripció Tancada
masters-i-postgraus-url11-DEU-5013

Objectius generals

 • Formar professionals pioners en innovació i desenvolupament de projectes per a espais i centres educatius.
 • Pensar en l’espai educatiu com un espai viu, dinàmic i relacional: habitar l’aula, fer-ne un lloc d’identificació i pertinença.
 • Projectar de manera col·laborativa noves escoles a partir de principis pedagògics, arquitectònics i d’interiorisme, entenent aquest darrer com una eina mitjancera entre usuari i aprenentatge.
 • Relacionar aprenentatge, espai i sostenibilitat i plasmar de manera transversal i integral els elements que componen un projecte sostenible.
 • Definir els arguments que permetin mirar l’escola des de diferents punts de vista per tal de respondre a la necessitat de transformar l’educació.
 • Preparar professionals amb capacitat d’investigació i recerca en l’àmbit de la transformació dels espais educatius des del punt de vista del continent i contingut.

Competències transversals

 • Adquirir habilitats d’organització i planificació davant de projectes transversals entre educació i arquitectura.
 • Detectar les necessitats dels espais i saber aplicar correctament els elements que configuren el programa funcional.
 • Conèixer la relació que hi ha entre les metodologies educatives i els espais per saber-ho aplicar en pràctiques reals a fi de dotar els espais de personalitat.
 • Valorar la incidència de les noves tecnologies i els nous materials en el condicionament de l’espai físic.
 • Saber aplicar solucions sostenibles i ètiques en els espais educatius, emprant l’economia circular.
 • Adquirir la capacitat de valorar la realitat actual de l’escola amb una visió crítica.

Competències específiques

 • Saber gestionar i coordinar projectes educatius multidisciplinaris.
 • Aprendre a crear, organitzar, gestionar i utilitzar els espais en els nous sistemes educatius i pel que fa a la implementació de les noves tecnologies.
 • Conèixer, analitzar i aplicar les metodologies educatives en funció de la tipologia dels espais tenint en compte la relació entre l’espai i la comunitat.
 • Aplicar la creativitat en les metodologies de gestió àgil de projectes.
 • Conèixer les característiques específiques de la creació d’espais en relació amb l’usuari.
 • Adquirir la capacitat d’aplicar l’antropometria i l’ergonomia relacionant els espais interiors, intermedis i exteriors.
 • Prendre consciència i establir relacions ètiques entre els aspectes ambientals, socials i econòmics davant de la creació de nous espais escolars.
 • Ser proactiu/a per dur a terme tasques pedagògiques i d’innovació d’espais educatius transformadors.