investigacion

La recerca a Blanquerna Salut

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, subscriu l’ideari de la Universitat Ramon Llull pel que fa a la consideració de la recerca com una funció essencial de la universitat i base de l’ensenyament universitari.

Els objectius

  • Incrementar el nombre de grups de recerca reconeguts dins la convocatòria SGR.
  • Donar suport als grups de recerca per tal que puguin dur a terme els seus projectes, sobretot estimulant i facilitant la participació en les diferents convocatòries per a l’obtenció de fons de finançament.
  • Fomentar les polítiques de resultats de la recerca i de la seva divulgació, sobretot a través de publicacions en revistes indexades, així com també les comunicacions en congressos i d’altres.
  • Fomentar la col·laboració amb altres grups i institucions de recerca.
  • Promoure que el professorat pugui dur a terme accions intensives de recerca.

L'activitat investigadora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL s'estructura en quatre grups de recerca: el Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE), reonegut per l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat, el Global Research on Wellbeing (GRoW), reconegut per l'AGAUR, com a grup emergent dins del mapa de grups de recerca a Catalunya, el Grup de Recerca en Farmacoteràpia, Genòmica i Exposòmica (PHAGEX) i el Global Health Gender and Society (GHenderS), reconeguts per la Universitat Ramon Llull.

Els àmbits de recerca

La recerca a la Facultat se centra en l'àmbit de les ciències de la salut i societat:

  • Wellbeing
  • Farmacogenètica
  • Salut i activitat física
  • Salut global i gènere

Contacte

Secretaria de Recerca
Pere Alcaraz
pedroap@blanquerna.edu