investigacion

La recerca a Blanquerna Salut

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, subscriu l’ideari de la Universitat Ramon Llull pel que fa a la consideració de la recerca com una funció essencial de la universitat i base de l’ensenyament universitari. En aquest sentit, els seus objectius i accions es recullen en el Pla de Recerca 2012-2014 que pretén seguir estimulant la recerca entre el professorat i donar continuïtat a les línies d’investigació endegades, de les que cal destacar aquelles relacionades amb la salut i la societat (ètica, immigració) o les que tenen a veure amb el procés d’atenció a la salut i la malaltia mitjançant cures d’infermeria, fisioteràpia i dietètica i nutrició. El propòsit del Pla és augmentar la qualitat i la quantitat de la recerca desenvolupada a la Facultat de Ciències de la Salut mitjançant el recolzament a projectes amb projecció nacional i internacional, on hi participin professors, alumnes becaris i altres investigadors associats, d’acord amb els criteris de l’AQU/ANECA i la normativa de la URL.