recerca

La recerca a Blanquerna Salut

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, subscriu l’ideari de la Universitat Ramon Llull pel que fa a la consideració de la recerca com una funció essencial de la universitat i base de l’ensenyament universitari. En aquest sentit, els seus objectius i accions s'estableixen d'acord a seguir estimulant la recerca entre el professorat i donar continuïtat a les línies d’investigació endegades, de les que cal destacar aquelles relacionades amb la salut i la societat. La Facultat dóna especial importància als projectes amb projecció nacional i internacional, on hi participin professors, estudiants becaris i altres investigadors associats, d’acord amb els criteris de l’AQU/ANECA i la normativa de la URL.