GRECP: Estratègia i creativitat en Publicitat i Relacions Públiques

recerca

Línies de recerca

Els investigadors del Grup Estratègia i Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques organitzem el nostre treball teòric i empíric en els següents eixos:

 • Estratègia i creativitat: Abordem l’estudi dels diferents llenguatges (visuals, textuals, sonors i conceptuals) i la seva aplicació en les campanyes publicitàries i la resta de productes i accions promocionals. Busquem analitzar les tendències dels mètodes estratègics i creatius que desenvolupa la indústria publicitària i de relacions públiques en l’actualitat, aplicades tant a les organitzacions públiques com privades.
   
 • Anàlisi de públics: Investiguem els efectes de les comunicacions comercials en els públics d’interès (stakeholders) de forma sectorialitzada a través dels processos d’establiment de líders d’opinió, creació d’agendes i impacte dels missatges, i les dinàmiques d’interacció en les comunitats de marca.
   
 • Història de la publicitat: Endinsant-nos en els antecedents de la publicitat, l’aparició dels agents publicitaris i les agències, volem analitzar com han evolucionat les accions comunicatives de les empreses i institucions en relació a les preocupacions socials. Tenim un interés especial a examinar la història publicitària a Barcelona, Catalunya i Espanya.

Agenda de temes d’interès específic:

 • Promoció del vehicle elèctric. Investiguem si les estratègies de comunicació del sector de l’automoció lligades al concepte de sostenibilitat són coherents amb els plantejaments que formulen.
   
 • City branding. Investiguem els processos de creació d’identitats de marques de les ciutats i la seva promoció en un context de globalització amb un enfoc inspirat en les premisses del màrqueting social.
   
 • Restauració de la confiança en el sector financer. La Gran Recessió de 2008 ha erosionat greument la confiança dels ciutadans en el sector financer. En aquest àmbit ens centrem a analitzar quins actes comunicatius afavoreixen la (re-)instauració de la confiança.