recerca

Institut de Recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

L'Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna aplega el conjunt dels professors investigadors de la Facultat, així com els estudiants de doctorat. Aquests investigadors treballen en sis grups de recerca diferents, reconeguts per la Generalitat de Catalunya. Els seus treballs incideixen tant en la recerca bàsica (vinculada al món acadèmic) com en la recerca aplicada (vinculada a empreses i institucions).

enlightenedLa missió de l’Institut de Recerca és contribuir a la millora qualitativa i quantitativa de la Recerca de la Facultat.

Els seus objectius són:

  1. Donar suport als grups de recerca en la realització dels seus projectes i especialment en la participació en les convocatòries competitives per a l'obtenció de fons de finançament
  2. Fomentar una política de publicació de la recerca en revistes acadèmiques indexades al Web of Science (WOS) i a Scopus.
  3. Estimular la internacionalització de la recerca a través de la col·laboració amb institucions de recerca internacionals i la participació en congressos de referència internacional.
  4. Fomentar la presentació de propostes a convocatòries internacionals, especialment al programa europeu H2020.
  5. Promoure l'acreditació del professorat de la FCRI per l'AQU i per l'ANECA.
  6. Crear un programa de foment de la recerca en l'àmbit de les Relacions Internacionals.
  7. Assolir la menció d'excel·lència del programa de doctorat en Comunicació.

La nostra recerca té múltiples avals de qualitat. Els sis grups de recerca en què els investigadors de la FCRI Blanquerna estan integrats han estat reconeguts per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. 

Els investigadors de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna formen part de xarxes de col·laboració amb institucions acadèmiques, administracions públiques i sectors empresarials, tan catalans i espanyols com internacionals. Així els eixos vertebradors del treball investigador de Blanquerna s’insereixen en les Focus Areas establertes en Aristos Campus Mundus, un projecte impulsat per les universitats Ramon Llull, Deusto i Comillas. Des de maig de 2010 aquestes tres universitats constitueixen un Campus d’Excel·lència Internacional i tenen subscrit un acord de cooperació avançada amb les universitats nord-americanes Georgetown, Boston College i Fordham. Aquesta cooperació estratègica aposta per la innovació social, equitativa, responsable i sostenible.

Grups de recerca

L'activitat investigadora de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna s'estructura en sis grups de recerca, tots ells reconeguts per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

Línies de recerca prioritàries

Sociologia de la comunicació. Entre altres, inclou l'estudi dels conflictes socials, el tractament mediàtic i la percepció social de la violència, la bretxa digital i els conflictes intergeneracionals, o la representació de l'altre en els nous mitjans.

Comunicació empresarial. Inclou un ampli ventall de temes: auditories de comunicació, el rol de les estratègies de comunicació per impulsar el canvi en les organitzacions, estratègies de comunicació corporativa, noves tendències en marques, relacions públiques i cultura corporativa, creativitat publicitària i planificació, issues management i l'ús de les noves tecnologies en la comunicació política.

Cinema i televisió. La política i la identitat cultural a través dels mitjans, narratives audiovisuals i transmediàtiques, identitat al cinema, la televisió i el transmèdia. La intersecció entre ciutadania cultural i televisió o noves formes d'exhibició cinematogràfica a l'era digital.

Tecnologia i comunicació. Inclou temes com l'estudi de l'impacte de la tecnologia en les pràctiques periodístiques i comunicatives, convergència mediàtica, responsabilitat i ètica periodística, tecnologia i polítiques de comunicació o tecnologia i regulació mediàtica.

Periodisme, política i democràcia. Es desenvolupen projectes de recerca sobre el compromís polític, mitjans i ciutadania, comunicació internacional, periodisme professional, participació i audiències actives en l'esfera pública digital, entre altres.

Relacions Internacionals. Inclou l'estudi i la recerca de l'àmbit dels afers internacionals des de l'òptica històrica, política, econòmica, cultural, jurídica, sociològica i de comunicació de la globalització. Aquí es desenvolupen projectes de recerca sobre el compromís que els diferents actors socials assumeixen en la globalització.