recerca

Recerca

Objectius i abast

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna porta a terme investigació en els àmbits de la cultura i els mitjans de comunicació social amb l’objectiu de contribuir al progrés del coneixement i donar resposta als reptes de la societat actual. Els nostres investigadors realitzen recerca bàsica com a punt de partida d’aplicacions innovadores per al futur. Per aquest motiu, la Facultat aposta fermament per la transferència cap a l'entorn social i productiu, proposant bones pràctiques comunicatives basades en els nostres resultats. Busquem generar idees originals de recerca i aportar noves perspectives recolzades en resultats empírics.

Els eixos vertebradors de la nostra recerca contemplen els processos comunicatius com a configurats per la influència d’estructures, valors i interrelacions individuals i socials. Les preocupacions sobre el conflicte social, la globalització en relació a la identitat cultural, la transversalitat de la comunicació en les dinàmiques econòmiques i l’impacte de la tecnologia en les pràctiques socials són grans reptes que inspiren la nostra recerca teòrica i empírica.

El planter d’investigadors de Blanquerna FCRI forma part de xarxes de col·laboració amb institucions acadèmiques, administracions públiques i sectors empresarials a nivell tant català i espanyol com internacional. Així els eixos vertebradors del treball investigador de Blanquerna s’insereixen en les Focus Areas establertes en Aristos Campus Mundus, un projecte impulsat per les universitats Ramon Llull, Deusto i Comillas. Des de maig de 2010 aquestes universitats estan agregades en un Campus d’Excel·lència Internacional i tenen subscrit un acord de cooperació avançada amb les universitats nordamericanes Georgetown, Boston College i Fordham. L’aposta conjunta d’aquesta col·laboració treballa en favor de la innovació social, equitativa, responsable i sostenible. En aquest marc, l’activitat de recerca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna s’organitza a través de cinc àrees prioritàries d’investigació:

  1. Sociologia de la comunicació. Inclou l'estudi del conflicte social, la representació mediàtica i la percepció social de la violència, els conflictes intergeneracionals, la fractura digital i la representació de l'altre en els nous mitjans.
  2. Comunicació empresarial. Estudia el rol de les estratègies de la comunicació per a impulsar el canvi en les organitzacions, les metodologies per a l’elaboració d’auditories de comunicació, les noves tendències en marques, relacions públiques i cultura corporativa; la creativitat publicitària i la planificació; els issues management; l'ús dels mitjans participatius en la comunicació política.​
  3. Cinema i televisió. Aborda la recerca sobre la política i la identitat cultural a través dels mitjans, la narrativa audiovisual i transmediàtica, les dinàmiques d’intersecció entre ciutadania, cultura i televisió, i les noves formes d'exhibició cinematogràfica en l'era digital.​
  4. Tecnologia i comunicació. S’ocupa de l'impacte de la tecnologia en les pràctiques periodístiques i comunicatives; la convergència mediàtica, la responsabilitat i ètica periodística; les polítiques públiques de comunicació.​
  5. Periodisme, política i democràcia. Investiga els processos de compromís polític i de participació a través de les dinàmiques comunicatives, la caracterització de la ciutadania contemporània, els fluxes de comunicació internacional i el periodisme global. Analitza també els processos de recepció i coproducció de significat de les audiències actives.

La nostra recerca té múltiples avals de qualitat. Els investigadors de Blanquerna FCRI estan integrats en quatre grups de recerca que han estat reconeguts dins la categoria ‘grup de recerca consolidat’ per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), de la Generalitat de Catalunya.  

En docència oferim als investigadors en formació un programa intensiu i de qualitat sobre l’acostament a l’estudi de les indústries mediàtiques i de la comunicació en general. Els futurs investigadors adquiriran unes competències fonamentades en un ampli espectre de les metodologies qualitatives i  quantitatives de les ciències socials, alhora que desenvoluparan habilitats de pensament crític. Els futurs investigadors es beneficiaran d’un ambient intel·lectual estimulant, amb múltiples recursos educatius i de suport per a la internacionalització de la seva carrera acadèmica; fomentant la realització d’estades temporals en centres de prestigi que contribuiran a la realització de la seva tesi doctoral, o projecte post-doctoral.