ML0S0TP

Maria PaulaMayoralSerrat

mariapaulams@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Diploma d'Especialització Universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1