VT0P0SM

Anna MariaVilaregutPuigdesens

annavp@blanquerna.edu
Degrees/Subjects

Màster Iberoamericà en Teràpia Sistèmica

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Doctorat en Psicologia

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Màster en Teràpia Familiar