Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )

Academic training

2016 | Informe favorable de l'activitat docent i investigadora com a professor lector

2008 | Universitat Ramon Llull | Doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

2008 | Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Jesús Fortuño Godes

2008 | Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Jesús Fortuño Godes

1991 | Universitat De Barcelona | Educació Física

Professional profile

Professional background

2023 - Present | Blanquerna | Professor Doctor | Docent graus CAFE i Gestió Esportiva

2021 - Present | Blanquerna | Coordinació Màster Gestió Esportiv | Gestió continguts i professorat

2017 - 2023 | Blanquerna | Professor associat | Docent Grau Gestió Econòmica

2016 - Present | Blanquerna | Professor associat | Docent Grau Gestió Esportiva

2000 - 2023 | Blanquerna | Professor associat | Docent Grau de CAFE

1991 - 2016 | Esport 3 | Gerent | Gestio empresa serveis esportius i socio- culturals per a persones grans

1988 - 1989 | Ajuntament de Sabadell | Director Esportiu | Gestió Equipament La Bassa de Sant Oleguer

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Humanities: Modern Thinking Degree in Sports Sciences

Final degree project Degree in Sports Sciences

Seminar VIII Degree in Sports Sciences

Seminar IV Degree in Sports Sciences

Quantitative and qualitative methods applied to the company Degree in Sport Management

Seminar I Degree in Sport Management

Seminar III Degree in Sport Management

Final degree project Degree in Sport Management

Research groups

Recognised/Established Researcher | Research Group in Health, Physical Activity and Sport Institut de Recerca en Esport, Salut i Societat de Barcelona (Re-Sport)

logo

Excellence is the future