Global practical training in health sciences (4 Crèdits ECTS)

Credits 4 ECTS
masters-i-postgraus-url

Curs de Formació Continuada

Fitxa del curs

Títol: Curs de Pràctiques Internacionals en Ciències de la Salut (4 Crèdits ECTS) | Global Practical Training in Health Sciences (4 Credits ECTS). 

Direcció i Coordinació: Departament de RRII de la FCS Blanquerna, Alícia Orta Ramirez PhD (aliciaor1@blanquerna.url.edu) | Departament de Pràctiques de la FCS Blanquerna, Miriam Rodriguez Monforte PhD (miriamrm@blanquerna.url.edu) | Responsable de la Formació Continuada FCS Blanquerna, Isabel Fernandez Prieto PhD (isabelfp@blanquerna.edu)

DestinatarisAlumnes de postgrau de graus en Ciències de la Salut.                                                                                                                                                                                                                     Calendari: A determinar pels diferents departaments, segons plaça adjudicada. 

Horari: A concretar entre la FCS Blanquerna i els centres de pràctiques.

Lloc: Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL | C. Padilla, 326-332. Barcelona

Presentació

Programa desenvolupat  de manera innovadora per tal d’acostar la pràctica de les diferents disciplines de ciències de la Salut a la realitat global.  

Objectius

  • Afavorir l'intercanvi de professionals i estudiants de postgrau.
  • Proporcionar a l'estudiant l'oportunitat d'aprofondir, a nivell pràctic, en altres models sanitàris.

Programa

El pla d'estudis del curs de pràctiques internacionals en Ciències de la Salut, es desenvolupa seguint el següent protocol de realització:

  • Briefing i presentació.

  • Estada de pràctiques.   

  • Debriefing i tancament 

Procediment d'assignació 

PREASSIGNACIÓ. Sol·licitud al Departament de RRII

ADJUDICACIÓ. Un cop aprovada la sol·licitud. 

MATRICULACIÓ. Secretaria de la FCSB

DOCUMENTACIÓ. Departament de pràctiques Sra. Olga Oliver Catasús | (olgaoc@blanquerna.url.edu)

Professorat

El curs té diferents persones de referència, a banda de les direccions dels corresponents departaments:

  • Tutor acadèmic: a determinar de manera individualitzada en el moment de l’assignació.
  • Tutor clínic o de centre: a determinar de manera individualitzada en el moment de l’assignació.

Procés d’inscripció

Per inscriure's al curs, cal contactar prèviament amb el Departament de Relacions Internacionals, enviant un email (bsalutreinter@blanquerna.url.edu) fent constar en l’assumpte el nom del curs i afegint el formulari d'inscripció degudament complimentat, com a document adjunt.

Documentació que cal adjuntar (escanejada per les dues cares):

Certificat d'assistència

Els participants al curs rebran un certificat d’assistència. Per obtenir-lo es requereix una assistència igual o superior al 80% de les sessions.