Durada octubre 2020 - juny 2021
Horari 2 caps de setmana/mes
Crèdits 60 ECTS
DireccióPedro V López, PhD
CoordinacióAlesander Badiola
Preinscripció oberta
Preu matrícula 7560€
masters-universitarisWUNF

Pràctiques professionals obligatòries

Les pràctiques del Màster Universitari en Neurifisioteràpia són un element clau en la formació del professional que es vol especialitzar en neurofisioteràpia. L'estudiant viu l'entorn professional en diferents àmbits referencials.

A més de centres de referència en aquest àmbit, com Vall d´Hebrón, Step by Step o FEMcat, també estem en contacte amb unitats especialitzades del Hospital Clinic de Barcelona i l'Hospital Trueta de Girona per poder integrar diferents dimensions professionals.

Tot aixó es complementa amb seminaris clinics en diferents centres de referencia amb pacients amb dolor complex i dèficits funcionals sensitiu motors on l'estudiant pot desenvolupar eines de raonament clínic operatiu en Neurofisioteràpia.