Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals

Títol oficial

Preinscripció oberta

FCRI MU InternationalAffairs
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Anglès
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  14 d’octubre del 2024
 • Torn
  Tarda
 • Horari

  De 18 a 21 h

 • Places
  25
 • Localització

  Blanquerna-URL - Plaça Joan Coromines. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

A qui va dirigit

El màster es dirigeix d’una banda, als graduats en Relacions Internacionals o altres disciplines de les ciències socials que vulguin fonamentar i aprofundir els seus coneixements teòrics i pràctics de les relacions internacionals. D’altra banda, als professionals en actiu de les relacions internacionals que busquen una formació reglada i estructurada a fi d’ampliar els seus coneixements i millorar la seva feina.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

La llarga trajectòria de l’equip docent de la Facultat i el seu contacte permanent amb la realitat professional ha permès una adaptació constant dels coneixements impartits

Fonaments polítics, jurídics i econòmics dels estudis internacionals i l’aproximació a diverses realitats geopolítiques

Estudis de Pau i Conflictes

Nous reptes de l’agenda internacional (amb una especial atenció al desenvolupament i el terrorisme)

Si tries el màster universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals de Blanquerna, tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Programa interdisciplinari en l'àmbit de les relacions internacionals.
 • Pràctiques professionals en institucions, organitzacions i empreses vinculades a les relacions internacionals.
 • Claustre de professors integrat per persones amb una àmplia trajectòria acadèmica i professional en les àrees diverses de les relacions internacionals, fet que afavoreix les sinergies i la contínua retroalimentació entre teoria i pràctica, i això dona als estudis una orientació rigorosa i professionalitzadora.
 • Orientació de carreres professionals en finalitzar els estudis i amb el suport de la xarxa Alumni Blanquerna.

Biblioteca FCRI amb alumnes

Les dades de l'excel·lència

89%

d'inserció laboral (dada general Facultat, AQU)

1.500

convenis amb empreses (dada general Facultat)

58

convenis universitaris internacionals (dada general Facultat)

Notícies

Informació acadèmica

Professora amb alumnes, seminari FCRI

Una formació que s'adapta als teus interessos i al teu futur professional

L'estudiant té quatre opcions a l'hora de seleccionar els 16 crèdits corresponents a les assignatures optatives:

1- Pràctiques i optativa de contingut pròpia del màster

2- Pràctiques i optativa de Metodologia avançada de la recerca.

3- Pràctiques i optativa de contingut d’un altre màster.

4- Optativa de Metodologia avançada de la recerca i tres optatives de 4 crèdits (opció sense pràctiques)

Crèdits

Primer
Treball fi de màster 10
Obligatòria 34
Optativa 16
Total 60

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Primer semestre
Globalització i fonaments polítics, jurídics i econòmics dels estudis internacionals 9Obligatòria
Optatives
Optatives pròpies del Màster 4Optativa
Metodologia avançada de la recerca
Optatives d'altres Màsters 4Optativa
La gestió de la comunicació a les organitzacions i la gestió comunicativa de les crisis
Tècniques de retòrica i redacció
Segon semestre
Geopolítica del món contemporani i governança global 8Obligatòria
Seminari de governança global 3Obligatòria
Actors i règims de la governança global 7Obligatòria
Anàlisi de conflictes i seguretat global 7Obligatòria
Treball final de Màster 10Treball fi de màster
OptativesOptativa
Optatives pròpies del MàsterOptativa
Pràctiques empresa 12
Cooperació internacional i desigualtats 4
Optatives d'altres Màsters 4Optativa
Extrem Orient i Amèrica Llatina
Comercialització i distribució de productes audiovisuals
Innovació, producció i reportatge hipermèdia
Màrqueting i gestió d'esdeveniments culturals
La producció i la gestió gràfica, audiovisual i multimèdia

Pràctiques en Afers Internacionals

Les pràctiques externes en empreses o institucions són un element clau del nostre procés de formació. Suposen un contacte directe de l'estudiant amb l'àmbit professional on aplicar els coneixements que va adquirint a la universitat. Les pràctiques faciliten a l’alumnat una immersió a les principals rutines professionals dels experts en Estudis Internacionals i les dinàmiques de funcionament de l’empresa o institució on es trobi en període de pràctiques. La Facultat té conveni amb més d’un centenar d’empreses i institucions de l’àmbit de les relacions internacionals, on els alumnes es preparen per enfrontar-se al món laboral.

Un entorn de pràctiques totalment adaptat als teus interessos i a la teva disponibilitat

A partir de les entrevistes amb els estudiants, cada curs establim nous convenis de col·laboració amb empreses i organitzacions directament relacionades amb l'àmbit professional del màster. El període de pràctiques s'ajustarà de manera personalitzada a les característiques de cada estudiant, tant des del punt de vista acadèmic com de disponibilitat.

Objectius de les pràctiques

 • Entrar en contacte directe amb el món professional de les relacions internacionals.
 • Aplicar els coneixements adquirits.
 • Establir una xarxa de contactes professionals
 • Adquirir una visió global d’un entorn complex i variant.

Pràctiques a la facultat

El màster garanteix que cada estudiant podrà fer pràctiques en una institució, organització o empresa en posicions relacionades en el seu sector.

Cada estudiant disposarà com a tutor/a del/de la coordinador/a del màster que vetllarà pel compliment dels objectius i aprofitament de les pràctiques.

On pots fer les pràctiques?

Acción contra el Hambre · Aerolink Air Services S.L. · Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament · AMEC · Cámara de Comercio de España en Filipinas · Cambra de Comerç de Sabadell · CAN Europe · Casa Africa · Casa América Catalunya · Casa Asia · Center for Cooperation in the Mediterranean · Centre Delàs d’Estudis per la Pau · Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i Nacionals · Cidob · CLGU Ciutats i governs locals units · Consell Català del Moviment Europeu · Creu Roja Espanyola a Catalunya · Deloitte · Departament d’Afers Exteriors - Generalitat de Catalunya · Departament d’Interior - Generalitat de Catalunya · Departament de Presidència - Generalitat de Catalunya · Eupportunity · · Fundació Futbol Club Barcelona · GEA Barcelona European Consulting · Global Socio Economic Forum Secretariat · Gomplast · Havas Media · IEMed · Institut Europeu de la Mediterrània · Instrategies · International Policy Sector Action Plan · ISGlobal · Justicia i Pau · Kreab Iberia · Media Planning Group · Metropolis · Mola Mola Surf S.A. · MSA The Safety Company · Network of Regional Governments for Sustainable Development · ORU FOGAR · Otaduy · Oxfam Intermón · Parlament de Catalunya · PEN International · PIMEC · Ramon Clemente S.A. · SPAMEX - Associación Instituto Iberoamericano de mobilidad internacional · Thomas Cook International AG · Tornos Abogados · Tous · UNICEF - Comitè Catalunya · Zicla

Treball de Final de Màster

El treball de final de màster et permet posar en pràctica tots els coneixements adquirits. Consisteix en l'elaboració d'un projecte d’investigació o d’aplicació pràctica sobre algun tema de les relacions internacionals, des d'un vessant professional o de recerca.

El TFM representa un instrument que permet comprovar la capacitat d'integració dels aprenentatges adquirits al llarg del programa de màster (tant materials com instrumentals: argumentació, anàlisi crítica, autonomia de treball) i l’aprofundiment en alguna de les seves àrees de coneixement.

El tema del TFM s’ha de desenvolupar dins d’una de les àrees de coneixement dels Estudis Internacionals (preferentment d’aquelles vistes al programa de màster). El treball ha d'incloure una anàlisi original, a través del qual pugui desenvolupar les competències i els coneixements abans esmentats. La proposta s'ha de basar en una recerca bibliogràfica, fonamentada en mètodes d’investigació quantitativa i/o qualitativa, i les conclusions s'han de presentar de manera raonada i coherent.

La realització del TFM s’entén com un procés evolutiu guiat pel/per la supervisor/a del treball. Aquest procés consta de quatre fases consecutives (cadascuna de les quals aporta coneixements i competències rellevants per a l’aprenentatge de l’alumnat): la formació, la preparació, l'elaboració i la defensa oral.

El seguiment del TFM es fa mitjançant tutories periòdiques amb el/la professor/a director/a, tasca que inclou l'aprovació final de la investigació bibliogràfica i de la recollida de dades, la discussió amb el/la director/a del treball i la redacció del text.

La qualificació del TFM s’expressa en una acta única, tot i que el càlcul d’aquesta qualificació final es compon de dues parts: avaluació del TFM per part del/de la supervisor/a (50% de la nota) i l'avaluació del TFM per part d’un tribunal format per tres membres preferentment de l’equip docent del màster, així com de possibles experts externs (50% de la nota).

Consulta aquí el procediment de lliurament del Treball Final de Màster.

Projecció professional

El màster en Estudis Avançats d'Afers Internacionals té una àmplia projecció professional, amb un ventall molt divers de sortides en el seu àmbit professional.

fcri stock

Analista en política internacional al sector dels think tanks (des de l’àmbit de la seguretat fins al del desenvolupament)

fcri stock

Gestor/a de projectes (Project manager) a organitzacions internacionals públiques i/o privades

fcri stock

Funcionari/ària en organitzacions internacionals (NNUU, Banc Mundial, OCDE) i regionals (UE)

fcri stock

Membre del servei diplomàtic d’un Estat

fcri stock

Consultor d’afers internacionals per organitzacions privades (partits polítics, empreses, organitzacions del tercer sector)

fcri stock

Tècnic/a en relacions internacionals en ajuntaments i serveis locals

fcri_alumnes a seminari de recerca

Docència i investigació en les diverses àrees de les relacions internacionals.

Organismes

Administració pública (a l’àrea de la política exterior o paradiplomàcia), serveis diplomàtics i consulars.

Organitzacions internacionals.

Serveis nacionals d’intel·ligència.

Organitzacions del tercer sector (sobretot ONGs).

Fundacions i think tanks.

Universitats i centres d’investigació.

Partits polítics.

Consultoria internacional.

Empreses orientades al comerç internacional (sobretot multinacionals).

Mitjans de comunicació.

Empreses que confien en els nostres graduats

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Directora

Coordinadors

Professorat

Blanca Camps Febrer

Blanca Camps Febrer

Doctora en Ciència Política. Professora a la Facultat de Comunicació i Relacions internacionals Blanquerna (URL)

Andrea Noferini

Andrea Noferini

Doctor en Economia. Professor de la Facultat de Comunicació i Relacions internacionals Blanquerna.

Professorat Col·laborador/Convidat

Francisco Javier Albarracin Corredor

CEO de Barcelona Halal Services i consultor especialitzat en mercats musulmans.

Jordi Baltà Portolés

Consultor cultural, assessor de la UNESCO i de CGLU, Ciutats i Governs Locals Units. Professor de la Facultat de Comunicació i Relacions internacionals Blanquerna (URL).

Moussa Bourekba

Investigador especialitzat en la Regió d'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica, Terrorisme i Radicalització violenta al CIDOB.

Albert Caramés Boada

Director de Fundipau (Fundació per la Pau).

Artur Colom Jaen

Andrea Costafreda Quesada

Directora programàtica per a l'Amèrica Llatina i el Carib a Oxfam Intermon.

Amadeo-Koichi Jensana Tanehashi

Director del departament d'Economia i Empresa de Casa Àsia. Professor de la Facultat de Comunicació i Relacions internacionals Blanquerna (URL)

Iñigo Macias Aymar

Diego Muro Ruiz

Doctor i Senior lecturer en Relacions internacionala a l'University of Saint Andrews.

Juan Carlos Palacios Cívico

Consultor internacional de la Fundació Internacional i per a Iberoamèrica d'Administració i Polítiques Públiques.

Enrica Picco

Francesc Serra Massansalvador

Doctor en Relacions internacionals per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i les directrius establertes a la Declaració de Bolonya. Per accedir a l’ensenyament oficial de màster s’ha de tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L'accés als estudis de màster estan regulats pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.
També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.
En el cas d’estudiants que disposin d’un títol que no sigui Ciències de la Comunicació (Comunicació Audiovisual, Periodisme o Publicitat i Relacions Públiques), hauran de superar un mòdul de complements de formació, entre 15 i 60 crèdits segons la titulació de procedència.

El procés de sol·licitud de plaça té dues parts:

 • La preinscripció
 • La matrícula

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat. Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE
 • Currículum Vitae

Aquest procés és gratuït. En el moment de formalitzar la preinscripció, s’obtindrà el resguard corresponent en què s’indicaran el codi (CIB) i les dades de preinscripció.​

Un cop realitzada la preinscripció, es proposarà al candidat/a una data per fer una entrevista amb el director/a o el coordinador/a del màster, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte:

 • Expedient acadèmic.
 • Entrevista personal.
 • Experiència professional.

Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau. Un cop comunicada l’admissió, el candidat/a haurà d'abonar 100 € en concepte de reserva de plaça a través del mateix aplicatiu pel qual es va fer la preinscripció. El pagament d'aquest import es considerarà una reserva de plaça i es descomptarà del preu total de la matrícula del curs quan es formalitzi. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial. La quantitat abonada en concepte de reserva de plaça no es retornarà en cap cas, excepte si s'anul·la el curs.

Matrícula

La persona admesa pot escollir entre dues opcions, depenent de si ja es disposa de la via d’accés o no:

 1. Matrícula condicionada: Hi pot optar l'alumnat que no hagi obtingut encara la titulació de grau i que vulgui cursar en paral·lel el màster. Per poder fer la matrícula condicionada, l'alumnat ha d'estar matriculat als crèdits pendents de grau. Com a màxim seran 9 crèdits i el TFG. No es podrà qualificar el TFM, i per tant, no podrà obtenir la titulació de màster fins que l'estudiant hagi acabat la titulació de grau. L’estudiant ha de signar un document d’avís informatiu acceptant els requisits de la matrícula condicionada.
 2. Matrícula definitiva
  Es formalitza la matrícula definitiva quan es disposa de la via d'accés a la universitat.

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al màster. La data de la matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de formalitzar la matrícula, el candidat/a disposarà dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que haurà d’aportar en el moment de la matrícula.
Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Aquests descomptes només s'aplicaran als estudiants que es matriculin a temps complet i per a la totalitat dels crèdits de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

En el moment de la matrícula, el candidat/a haurà d’aportar la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de la sol·licitud.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada en què consti l’expedient del grau.
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària (en cas que es facin pagaments a terminis)

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.
L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau. És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil perquè puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es pot fer de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu

8.650,2 €
Curs sencer
144,17 €
Preu per crèdit
Aules d'inormàtica

Beques i ajuts Blanquerna

Compromesos amb la qualitat per garantir un entorn d’excel·lència educativa

L’assegurament de la qualitat garanteix un entorn d’aprenentatge en què el contingut dels programes, les oportunitats d’aprenentatge i els serveis i instal·lacions s’ajusten als objectius establerts.

Enquestes alumnat

Enquestes professorat (PDI)

Enquestes personal d'administració i serveis

Evidències relatives a la satisfacció dels ocupadors

Borsa de treball i carreres professionals

Mobilitat d'estudiants URL

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur