Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Títol oficial

Preinscripció oberta

FCRI MU Estrategia
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Castellà
 • Durada
  1 curs acadèmic
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  14 d’octubre del 2024
 • Torn
  Tarda
 • Horari

  De 18 a 21 h

 • Places
  25
 • Localització

  Blanquerna-URL - Plaça Joan Coromines. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

A qui va dirigit

El màster universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries s’adreça a tots aquells graduats universitaris que vulguin endinsar-se en el coneixement de dos dels pilars fonamentals de la publicitat. Sense perdre de vista els objectius comunicatius, els estudiants rebran una formació especialitzada en eines d’estratègia i processos creatius, així com en la gestió dels llenguatges de la comunicació persuasiva.

Visita el blog del màster
professor i alumna biblioteca

Màster impartit amb el suport de

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

La llarga trajectòria de l’equip docent de la Facultat i el seu contacte permanent amb la realitat professional ha permès una adaptació constant dels coneixements impartits

Comunicació empresarial

Construcció d'estratègies publicitàries i desenvolupaments creatius

Eines d’estratègia i processos creatius

Gestió dels llenguatges de la comunicació persuasiva i el neuromàrqueting

Si tries el màster universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries de Blanquerna, tries...

Aquest màster està entre els cinc millors de l'Estat espanyol segons El Mundo.

Un futur laboral assegurat.

 • Pràctiques obligatòries en empreses punteres del sector.
 • Professorat format per professionals en actiu en l'àmbit de la estratègia i la creativitat publicitària.
 • Casos reals amb el suport d'empreses col·laboradores.
 • Orientació de carreres professionals en finalitzar els estudis i amb el suport de la xarxa Alumni Blanquerna.
noia biblioteca

Les dades de l'excel·lència

90,6%

d'inserció laboral (dada específica del màster, AQU)

1.500

convenis amb empreses (dada general Facultat)

58

convenis universitaris internacionals (dada general Facultat)

Notícies

Informació acadèmica

Professora amb alumnes, seminari FCRI

Una formació que s'adapta als teus interessos i al teu futur professional

L'estudiant té quatre opcions a l'hora de seleccionar els 16 crèdits corresponents a les assignatures optatives:

1- Pràctiques i optativa de contingut pròpia del màster

2- Pràctiques i optativa de Metodologia avançada de la recerca.

3- Pràctiques i optativa de contingut d’un altre màster.

4- Optativa de Metodologia avançada de la recerca i tres optatives de 4 crèdits (opció sense pràctiques)

Crèdits

Primer
Treball fi de màster 10
Obligatòria 34
Optativa 16
Total 60

Pràctiques en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Les pràctiques externes en empreses o institucions són un element clau del nostre procés de formació. Suposen un contacte directe de l'estudiant amb l'àmbit professional en el qual pot aplicar els coneixements que va adquirint a la universitat. Les pràctiques faciliten a l'alumne una visió global de la comunicació i de les dinàmiques de funcionament del mitjà, empresa o institució on es trobi en període de pràctiques. La Facultat té conveni amb més de 1.200 empreses en què els alumnes es preparen per enfrontar-se al món laboral.

Un entorn de pràctiques totalment adaptat als teus interessos i a la teva disponibilitat

A partir de les entrevistes amb els estudiants, cada curs establim nous convenis de col·laboració amb empreses i organitzacions directament relacionades amb l'àmbit professional del màster. El període de pràctiques s'ajustarà de manera personalitzada a les característiques de cada estudiant, tant des del punt de vista acadèmic com de disponibilitat.

Objectius de les pràctiques

 • Conèixer la realitat laboral en els àmbits de la planificació estratègica i la creativitat.
 • Aplicar els teus coneixements adquirits al màster a casos reals.
 • Construir una xarxa de contactes del sector.

Pràctiques a la facultat

El màster garanteix que cada estudiant podrà fer pràctiques en una institució, organització o empresa en posicions relacionades en el seu sector.

Cada estudiant disposarà com a tutor/a del/de la coordinador/a del màster que vetllarà pel compliment dels objectius i aprofitament de les pràctiques.

On pots fer les pràctiques?

Ogilvy, S.A. · BBDO España · SA, Bubblegum · BUM Blasi Urgell i Morales, SL · Carrots Comunicación, S.L. · CP Proximity Barcelona, S.A. · DDB Barcelona, S.A. · DEC BBDO (BBDO España, SA) · Fossil · Innuo · Jirada · McCann Erickson Newno · Poble Espanyol · Rita Wanda · Saatchi & Saatchi Healthcare · Scacs · SCPF · Shackleton Barcelona, S.L. · Slogan · Smartrooms Company · TBWA · Tesubi · Treehouse · Universal McCann, SA · VMLY&R · Wunderman Thompson

Treball de Final de Màster

El TFM et permet posar en pràctica tots els coneixements adquirits. Consisteix en l'elaboració d'un projecte individual d'ideació i plantejament sobre algun aspecte rellevant de la comunicació, des d'un vessant professional o de recerca.

Pel que fa a l’itinerari professional, el TFM ha de ser una ampliació d'algun aspecte del temari (com a projecte o com a contextualització de diversos exercicis) o bé pot estar vinculat a les pràctiques (com a anàlisi i proposta de millora). Pel que fa a l'itinerari de recerca, el TFM és un treball de recerca que ha de ser coherent amb la investigació que l'estudiant pretén desenvolupar en la seva tesi doctoral futura, sigui investigant l'estat de la qüestió, sigui aplicant un mètode determinat de recerca.

A l'itinerari professional, el TFM demana formular un projecte d'innovació propi de l'exercici professional a l'àrea d'estudi del màster. A títol d'orientació, el projecte ha d'incloure, com a mínim, els apartats següents:

 • Presentació del tema específic escollit i justificació de la seva importància, novetat i rellevància professional; anàlisi de l'entorn i oportunitats.
 • Objectius.
 • Aplicació metodològica en un camp professional acotat o anàlisi de fortaleses i debilitats del projecte.
 • Estructura i continguts del projecte que es pretén desenvolupar, definició dels conceptes o arguments principals.
 • Bibliografia, filmografia o documentació necessària per al projecte.

A l'itinerari de recerca, a títol d'orientació, el TFM ha d'incloure, com a mínim, els apartats següents:

 • Presentació del tema específic escollit i justificació de la seva importància, novetat i rellevància acadèmica.
 • Estat de la qüestió.
 • Problema d'investigació objectius i/o hipòtesis.
 • Mètode, especificant l'objecte d'estudi i les tècniques de recerca.
 • Descripció de resultats.
 • Conclusions.
 • Bibliografia, documentació i materials necessaris per a la investigació.

El TFM es treballa aplicant els fonaments teòrics i pràctics adquirits al disseny de projectes, a l'anàlisi metodològica i a l'operativa d'instruments i tècniques en el marc de la societat del coneixement.

El seguiment del TFM es fa mitjançant tutories periòdiques amb el/la professor/a director/a, tasca que inclou l'aprovació final de la investigació bibliogràfica i de la recollida de dades, la discussió amb el/la director/a del treball i la redacció del text.

El TFM es defensa públicament davant d'una comissió formada per tres professors del programa de màster. La qualificació final (numèrica) del Treball final de Màster s'expressa en una acta única repartida entre l'examen oral (30%), l'avaluació de projectes, informes i memòries (60%) i l'avaluació d'actituds i de procediments d'aprenentatge (10%).

Consulta aquí el procediment de lliurament del Treball Final de Màster.

Projecció professional

El màster en Estratègia i Creativitat Publicitàries té una àmplia projecció professional, amb un ventall molt divers de sortides en el seu àmbit professional.

FCRI M TransformacioDigital

Especialistes en màrqueting digital

FCRI MU PeriodismeAvançat

Branded Content

fcri stock

Product manager (definició de producte, comunicació i vendes)

fcri stock

Brand manager (Branding de producte i corporatiu)

Digilab: Media, Strategy and Regulation

Generació de continguts per xarxes socials

fcri stock

Departament de comptes

FCRI MU DireccioArt

Departament creatiu

Organismes

Agències de mitjans

Agències de branding

Empreses que confien en els nostres graduats

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Director

Coordinadora

Professorat

Iolanda Casalà Surribas

Iolanda Casalà Surribas

Responsable estratègica a McCann Barcelona.

Jorge Iglesias Martinez

Jorge Iglesias Martinez

Director de serveis al client a Wunderman Thompson.

Professorat Col·laborador/Convidat

Joan Asensio Barceló

Director a Innuo

Alicia Candida Blanco Gonzalez

Doctora en Màrqueting. Directora del Departament d'Economia i Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos.

Miguel Maria Clavero Pérez

CEO de Nivoria

Francisco de Asis Diez Martin

Doctor en Direcció d'Empreses. director del Màster en Direcció d'Empreses de la Universidad Rey Juan Carlos.

Juan Pablo Eslava Gurrea

Expert independent de màrqueting i professor en diverses universitats.

Miriam Julià Rich

Fundadora de Secreto a voces Agency.

Ruben Miramontes Eiriz

Brand Senior Planner & New Business. Director d'estratègia creativa a VMLY&R

Marc Puig Guàrdia

DirCom, publicitari i expert en comunicació institucional

Juan Rey Fuentes

Doctor en Comunicació i Filologia. Professor de la Facultat de Comunicació de la Universidad de Sevilla.

Maria Rosario Sádaba Chalezquer

Doctora en Comunicació. Degana de la Facultat de Comunicació de la Universidad de Navarra.

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i les directrius establertes a la Declaració de Bolonya. Per accedir a l’ensenyament oficial de màster s’ha de tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L'accés als estudis de màster estan regulats pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.
També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.
En el cas d’estudiants que disposin d’un títol que no sigui Ciències de la Comunicació (Comunicació Audiovisual, Periodisme o Publicitat i Relacions Públiques), hauran de superar un mòdul de complements de formació, entre 15 i 60 crèdits segons la titulació de procedència.

El procés de sol·licitud de plaça té dues parts:

 • La preinscripció
 • La matrícula

Preinscripció

La preinscripció es fa en línia (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació). També es pot fer presencialment a la Facultat. Durant el procés, el candidat/a haurà de lliurar la documentació sol·licitada:

 • DNI, passaport o NIE
 • Currículum Vitae

Aquest procés és gratuït. En el moment de formalitzar la preinscripció, s’obtindrà el resguard corresponent en què s’indicaran el codi (CIB) i les dades de preinscripció.​

Un cop realitzada la preinscripció, es proposarà al candidat/a una data per fer una entrevista amb el director/a o el coordinador/a del màster, qui valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció de l'alumnat es tindrà en compte:

 • Expedient acadèmic.
 • Entrevista personal.
 • Experiència professional.

Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau. Un cop comunicada l’admissió, el candidat/a haurà d'abonar 100 € en concepte de reserva de plaça a través del mateix aplicatiu pel qual es va fer la preinscripció. El pagament d'aquest import es considerarà una reserva de plaça i es descomptarà del preu total de la matrícula del curs quan es formalitzi. El pagament es fa amb targeta de crèdit o de dèbit mitjançant un procés segur i confidencial. La quantitat abonada en concepte de reserva de plaça no es retornarà en cap cas, excepte si s'anul·la el curs.

Matrícula

La persona admesa pot escollir entre dues opcions, depenent de si ja es disposa de la via d’accés o no:

 1. Matrícula condicionada: Hi pot optar l'alumnat que no hagi obtingut encara la titulació de grau i que vulgui cursar en paral·lel el màster. Per poder fer la matrícula condicionada, l'alumnat ha d'estar matriculat als crèdits pendents de grau. Com a màxim seran 9 crèdits i el TFG. No es podrà qualificar el TFM, i per tant, no podrà obtenir la titulació de màster fins que l'estudiant hagi acabat la titulació de grau. L’estudiant ha de signar un document d’avís informatiu acceptant els requisits de la matrícula condicionada.
 2. Matrícula definitiva
  Es formalitza la matrícula definitiva quan es disposa de la via d'accés a la universitat.

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al màster. La data de la matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, comporta l’obtenció definitiva de la plaça. El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de formalitzar la matrícula, el candidat/a disposarà dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que haurà d’aportar en el moment de la matrícula.
Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable). Aquests descomptes només s'aplicaran als estudiants que es matriculin a temps complet i per a la totalitat dels crèdits de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

En el moment de la matrícula, el candidat/a haurà d’aportar la documentació següent:

 • Fotocòpia compulsada del títol que dona accés al curs o del resguard de la sol·licitud.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada en què consti l’expedient del grau.
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària (en cas que es facin pagaments a terminis)

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.
L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau. És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil perquè puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es pot fer de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu

8.650,2 €
Curs sencer
144,17 €
Preu per crèdit
Aules d'inormàtica

Beques i ajuts Blanquerna

Compromesos amb la qualitat per garantir un entorn d’excel·lència educativa

L’assegurament de la qualitat garanteix un entorn d’aprenentatge en què el contingut dels programes, les oportunitats d’aprenentatge i els serveis i instal·lacions s’ajusten als objectius establerts.

Enquestes alumnat

Enquestes professorat (PDI)

Enquestes personal d'administració i serveis

Evidències relatives a la satisfacció dels ocupadors

Borsa de treball i carreres professionals

Mobilitat d'estudiants URL

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur