Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Informació acadèmica idiomes FCRI MU

Idiomes

Les llengües habituals de treball (classes, apunts, bibliografia, etc.) són el català i el castellà, segons el curs. com a norma general, però, en els cursos de durada anual les classes del primer quadrimestre seran en castellà. Per a l'alumnat estranger o provinent d'altres comunitats de l'Estat, la Facultat ofereix cursos gratuïts de català i de castellà. La Facultat també disposa d'una Aula d'Autoaprenentatge de Llengües de suport a l'alumnat.

L'alumnat pot fer els treballs del curs en català, castellà o anglès. En el cas d'alumnat estranger que tingui dificultats amb qualsevol d'aquestes llengües, podran lliurar els treballs en una llengua diferent, previ acord amb el director/a del curs.

logo

Excel·lència és futur