Durada 1 any
Horari 18,00h a 21,30h
Pràctiques Itinerari professional
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Albert Sáez - Dr. Alfons Medina - Antoni Gutiérrez Rubí

CoordinacióDra. Elena Yeste

Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
Preu 8074.80€
masters-universitarisMPOP

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que afecta el propi rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020 (*). No obstant això, aquesta recomanació freqüentment s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. A més de les accions impulsades des del PDC, aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i aplicació de la perspectiva de gènere en la investigació.

(*) The Horizon 2020 Regulation, Work Programme 2018-2019, Science with and for Society, SwafS-13-2018, Gender Equality Academy and dissemination of gender knowledge across Europe: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/swafs-13-2018.html

https://docs.blq.url.edu/comunicaciofcri/galerada_3327-article text-15369-1-18-20210916 (1).pdf