Durada 1 any
Horari 18,00h a 21,30h
Pràctiques Itinerari professional
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Albert Sáez - Dr. Alfons Medina - Antoni Gutiérrez Rubí

CoordinacióDra. Elena Yeste

Preinscripció Oberta
Preu 7916.40€
masters-universitarisMPOP

Objectius

 • Posar èmfasi en els aspectes fonamentals de la comunicació política i social: opinió pública i màrqueting polític, dues qüestions capitals en el marc de les democràcies occidentals.
 • Determinar quin paper fan i quines responsabilitats socials i polítiques tenen els diversos agents responsables de la dinàmica de les societats occidentals sotmeses a un complex procés de transició.
 • Delimitar un marc metodològic i conceptual de caràcter transversal i pluridisciplinari amb l’objectiu de determinar les interconnexions entre la política, els mitjans de comunicació i les transformacions socials, amb una atenció especial als espais de confluència més significatius: TIC’s i opinió pública.

Els principals àmbits d’estudi de la titulació són:

 • Opinió pública i debat polític.
 • Comunicació política i institucional.
 • Teoria de la comunicació.
 • Teoria de la democràcia i mitjans de comunicació.
 • Democràcia i tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Periodisme polític.
 • Màrqueting polític.
 • Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i màrqueting social.

Pel que fa a la qualificació professional, aquesta titulació capacita per a les següents sortides professionals:

 • Gabinets de comunicació.
 • Tècnic de l’administració pública.
 • Consultoria i assessorament polític.
 • Fundacions i think tanks.
 • Centres de recerca social i de mercats.
 • Empreses de consultoria i assessorament en comunicació.
 • Comunicació estratègica digital.
 • Redactors de mitjans de comunicació i redactors multimèdia.
 • Gestió, formació i docència.

L’alumne amb titulació de Màster en Comunicació Política i Social pot desenvolupar activitats professionals als següents organismes:

 • Política: Administracions (Unió Europea, estatal, autonòmica, diputacions, ens locals), partits polítics, sindicats i tercer sector.
 • Periodisme: Mitjans de comunicació.
 • Publicitat (Agències de publicitat i relacions públiques). Comunicació corporativa.
 • Docència i Investigació universitària.