masters-i-postgraus-url

Preinscripció i requisits

Aquest curs de formació universitària va dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID)que compleixin amb els requisits següents:

  • Tenir una discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33%, reconeguda oficialment per l'Organisme competent de la seva Comunitat Autònoma.
  • Tenir entre 18 i 30 anys complerts en el moment de la sol·licitud.
  • No estar realitzant una activitat formativa similar en el moment de la sol·licitud.
  • Ser beneficiari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a l'inici de curs, admetent una antiguitat de la documentació que ho acrediti de, com a màxim, quinze dies anteriors a la data d'inici de curs o, de la incorporació de la persona beneficiària al mateix, s'adjuntarà la documentació acreditativa. 
  • Realització d'una entrevista individual

Podran accedir a aquesta formació persones que sense tenir titulació universitària de grau. En aquest cas els estudiants obtindran un Certificat d’Extensió Universitària. 

Preinscripció:

Volem que aquest procés sigui el més personalitzat possible. Per fer la preinscripció, cal enviar un missatge a:

deu-isl@blanquerna.url.edu

Indicant les dades de contacte (nom, cognoms, telèfon,...)  i ens posarem en contacte telefònicament amb vosaltres per facilitar-vos el procés. També podeu contactar, si s'escau amb les coordinadores per email.

Dra. Ingrid Sala Bars. ingridsb@blanquerna.url.edu

Àngels Sogas Perales. asogas@peretarres.org