masters-i-postgraus-url

Pla d'estudis

Mòdul 1. La Universitat: informació d'interès per a qui comença uns estudis universitaris (3 ECTS)

Mòdul 2. Estil de vida saludable. (4 ECTS)

Mòdul 3. Tecnologia de la informació i la comunicació. (5 ECTS)

Mòdul 4. Habilitats comunicatives per a l'èxit professional i personal. (5 ECTS)

Mòdul 5. Economia bàsica i matemàtica social. (3 ECTS)

Mòdul 6. Conceptes bàsics relacionats amb l'ocupació. (3 ECTS)

Mòdul 7. Pràcticum (7 ECTS)

Mòdul 8. Treball Final (2 ECTS)