Durada 3 anys a temps complert
CoordinacióDr. Jaume Radigales
Preinscripció 24/11/2021
Modalitat Presencial
Preu 955€
doctoratsDEC

Import

El preu de la matrícula en concepte de manteniment de doctorat i tutorització de tesi (període de recerca) per al curs 2020/21 és de 955€.

Els candidats admesos al programa de doctorat que hagin de cursar Complements de Formació o el mòdul de Metodologia de la Recerca hauran de matricular-se a aquests mòduls. 

Beques de Doctorat

Per facilitar l'accés al programa de Doctorat de la Facultat, l'estudiant té diverses possibilitats d'obtenir ajudes econòmiques significatives:

Beques de Recerca Blanquerna

Beques convocades per la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna en el marc del seu Pla General de Recerca i Doctorat destinades als seus estudiants de màster i doctorat amb l'objectiu de promoure la formació de joves investigadors i, de donar així, suport als grups de recerca. La convocatòria es fa pública, en els taulers d'anuncis de la Facultat i en el web. La convocatòria es publicarà en funció de la disponibilitat de places.

Beques FI

Beques convocades per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Recerca destinades a estudiants de màster i doctorat de les universitats catalanes amb l'objectiu de dotar-los de personal investigador novell en període d’execució del seu projecte de recerca i, per tant, d'adquisició d'habilitats pròpies del personal investigador. La convocatòria és anual i es publica en el DOGC, aproximadament, el mes de setembre.

Beques FPU

Beques convocades pel Ministeri d'Educació en el marc del Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica destinades a estudiants de màster i doctorat amb l'objectiu de promoure la formació del professorat universitari. El programa inclou ajudes per a estades breus i trasllats temporals a l'estranger. La convocatòria és anual i es publica en el BOE, aproximadament, el mes de novembre.

Beques FPI

Beques convocades pel Ministeri de Ciència i Innovació vinculades a Ajudes per a projectes de recerca del Programa Nacional de Projectes de Recerca Fonamental en el marc dels Plans Nacionals de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica. La convocatòria és anual i es publica en el BOE, aproximadament, el mes de desembre.

Beques Carolina

Beques convocades per la Fundació Carolina que estan dirigides a la formació a Espanya de llicenciats nacionals d'un país membre de la Comunitat Iberoamericana de Nacions, amb capacitat acadèmica o professional avalada per un currículum excel·lent. Les beques de Doctorat estan dirigides a fomentar l'obtenció del grau acadèmic de doctor entre els docents de les universitats d'Amèrica Llatina.

Beques Universia

Beques convocades per la Fundació Universia impulsades pel Banc Santander que fomenten la consecució del títol de Doctor per persones amb discapacitat, contribuint a fer efectiu el principi d'igualtat d'oportunitats a través d'una educació inclusiva.