Durada 3 anys a temps complert
CoordinacióDra. Sue Aran
Preinscripció Oberta
Preu 955€
doctoratsDEC

Import

El preu de la matrícula en concepte de manteniment de doctorat i tutorització de tesi (període de recerca) per al curs 2020/21 és de 955€.

Els candidats admesos al programa de doctorat que hagin de cursar Complements de Formació o el mòdul de Metodologia de la Recerca hauran de matricular-se a aquests mòduls.