Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Informació acadèmica idiomes FCRI doctorat

Idiomes

Les llengües habituals de treball són el català, el castellà i l'anglès. El doctorand podrà fer la tesi doctoral en qualsevol d'aquestes llengües. Previ acord amb el director/tutor i per causes justificades es podrà presentar la tesi en una llengua diferent a les indicades. Per als estudiants estrangers o provinents d'altres comunitats de l'Estat, la Facultat ofereix cursos gratuïts de català. La Facultat també disposa d'una Aula d'Aprenentatge de Llengües de suport als estudiants.

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur