Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Informació acadèmica durada dels estudis FCRI doctorat

Durada dels estudis

La durada dels estudis de doctorat serà d'un màxim de tres anys, a temps complet, des de l'admissió del doctorand/a al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. Si un cop transcorregut el termini de tres anys, l'alumne no ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) podrà autoritzar-ne la pròrroga d'un any més, que excepcionalment es podria ampliar a un altre any addicional.

Es podran fer els estudis de doctorat a temps parcial si hi ha causes que ho justifiquin. La Comissió Acadèmica responsable del programa serà qui autoritzarà l'alumne a seguir a temps parcial els estudis, que tindran una durada màxima de cinc anys des de l'admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. En aquests casos, la Comissió Acadèmica podrà autoritzar una pròrroga de dos anys més que, excepcionalment, es podria ampliar a un tercer any addicional.

L'autorització de les pròrrogues esmentades es farà de manera motivada per raons de caràcter familiar, laboral, personal o científic. A l'hora de calcular els terminis anteriors, no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista en la normativa vigent.

logo

Excel·lència és futur