Durada 3 anys a temps complert
CoordinacióDr. Jaume Radigales
Preinscripció 24/11/2021
Modalitat Presencial
Preu 955€
doctoratsDEC

Inserció laboral

La FCRI Blanquerna-URL manté convenis de col·laboració amb diverses empreses, fundacions, universitats i entitats relacionades amb la investigació en els àmbits de la comunicació periodística i corporativa, audiovisual i publicitària, les relacions públiques i els gabinets de comunicación, així com en l’àmbit de les relacions internacionals. D’entre aquests convenis s’inclouen projectes d’investigació en xarxa dels quals formen part els grups d’investigació vinculats al programa de doctorat en comunicación de la FCRIB-URL. En altres casos, el programa fomenta que, com a part de la seva formació doctoral, els doctorands es formin en competències per a la investigació participant en projectes compartits pels grups d’investigació.

A més, participant en projectes d’investigació compartits, es facilita que els doctorands i les doctorandes desenvolupin la carrera professional com a investigadors/es, sigui integrant-se en aquestes entitats, sigui col·laborant en alguns dels seus projectes.

L’empleabilitat dels futurs doctors/es abasta les següents alternatives:

  • Professorat doctor universitari en les disciplines de la Comunicació i les Humanitats.
  • Consultor i assessor en comunicació en gabinets de comunicació, grans corporacions, institucions públiques i privades.
  • Professional de la comunicació.
  • Professorat de secundària i batxillerat.

La FCRIB disposa d’un pla d’acció institucional encaminat a facilitar la inserció laboral dels estudiants. Aquestes accions estan recollides al SIGQ, principalment al procés de gestió de l’orientació professional als estudiants i es vehiculen, essencialment, des del Vicedeganat d’Empresa i Innovació a través, entre d’altres serveis, de Carreres Professionals/Borsa de Treball i el servei Alumni. Aquests serveis gestionen les relacions, les demandes de les empreses interessades en la contractació de d’Alumni de les nostres titulacions, així com d’aquelles titulacions i especialitzacions de tercer cicle. En aquest sentit, la Facultat posa al servei dels titulats/des i de l’alumnat un espai per inserir-se en el mercat laboral.

Eines de suport sobre el futur de la carrera recercadora

Hi ha molts elements a tenir en compte per orientar el futur d’una carrera recercadora, que no necessàriament es troba en un entorn universitari. Per ajudar en aquestes decisions, Euraxess ofereix dues eines:

  • Reflex ofereix una sèrie de preguntes sobre habilitats acadèmiques, interacció empresarial i organitzacional, la mobilitat i les xarxes per ajudar a traçar un perfil més clar de cada recercador/a.
  • Manual de Desarrollo de Carrera s’adreça tant a doctorands/es com a recercadors/es junior.