Browser

  • Studies ( 0 )
  • News ( 0 )
  • Teachers ( 0 )
  • Rest of the web ( 0 )
Francesc de Paula Riera Piferrer

Francesc de Paula Riera Piferrer

[email protected]

Academic training

2004 | Facultad de Ciencias de la Educación, Universitat Autònoma de Barcelona | Doctorat en Pedagogia

1998 | Facultad de Ciencias de la Educación, Universitat Autònoma de Barcelona | Màster en Didàctica de les Ciències Socials

1991 | Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona | Llicenciatura en Geografia i Història

1988 | Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Diplomatura en Professorat d'EGB

Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Diplomatura de Professorat d'EGB. Ciències Humanes

Recent teaching

Bachelor degrees and double majors

Seminar III Degree in Teacher Training for Primary Education

Teaching social sciences Degree in Teacher Training for Primary Education (English Itinerary) / Degree in Teacher Training for Primary Education

Practicum II: the classroom and the center as educational contexts Degree in Teacher Training for Primary Education (English Itinerary) / Degree in Teacher Training for Primary Education

logo

Excellence is the future